Обща характеристика на работата в екип


Страх, нестабилност, вълни от песимизъм.така могат да се определят нагласите на хората в настоящата икономическа криза по отношение на професионалното им бъдеще...
 

Корупцията като социален феномен. Специфични корупционни механизми на страните в преход


Корупцията е социално явление, което е познато на човечеството от векове. Тя винаги е била неизбежен спътник в развитието на човечеството и е характерна за всички общества...
 

Управление на качеството


Проблемът за качеството е възникнал по времето, когато човекът е започнал съзнателно да създава продукти, притежаващи потребителна стойност. Свойството на един продукт да задоволява определени потребности е едно от универсалните определения за...
 

Иновации в малките и средни предприятия


Изследване на подхода на реални опции като средство за вземане на решение и използването му в разработването на обобщен подход за финансово-икономическа оценка на планираните иновации и свързаните с тях дейности...
 

Възникване, същност и проявление на политиката, публичната власт и администрацията от античността до наши дни


Политиката възниква в резултат на една необходимост от организираща и координираща сила, която да направлява усилията на организираното в държавата общество...
 

Европейски съюз – същност и съдържание


Сметна палата – сметната палата създадена през 1977г. проверява дали всички приходи на съюза са получени и всички разходи са направени по законосъобразен и правомерен начин и дали бюджета на ес се управлява добре...
 

Организацията като управленска функция. Управленски структури- елементи. Видове управленски структури

27 апр 2009
·
6
·
1,501
·
268
·
307
·
31

Въпросите за същността, съдържанието и класификацията на функциите на управление са недостатъчни разработени и поради голямото разнообразие от мнения и становища, които се влагат в понятието „функция”...
 

Пазарен анализ на потребители, сегменти и сегментационни стратегии


Материалът е използван за държавен изпит в ТУ"В.Априлов" гр.Габрово...
 

Демокрация- същност и развитие


думата “демокрация” е може би най-употребяваната, най - модерната, особено след втората световна война, когато всички политически системи претендират за демократичност...
 

Общината – основна административно-териториална единица на местното самоуправление в България


Общината е основна организационна структура на МС. Тя е най-старата система на социалната организираност. За общината се говори като административно-териториална единица, която включва в своите предели землищата на едно или няколко населени места...

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Габрово
Технически университет
Теми
за Студенти
Ограничаване на резултатите