Ролята на анкетата и интервюто в социалната работа


Ролята на анкетата и интервюто в социалната работа...
 

Семейството-основна клетка на обществото. Функции на семейството


Темата за семейството и отношенията в него е обект на изследвания на учени от различни научни направления – философи, психолози, педагози, социолози и други специалисти...
 

Социология


Пищови по социология за техническия университет в Габрово...
 

Трудът като социологическа категория


Възникването и развитието на обществото, както и формирането и усъвършенстването на човешката личност са непостредствено свързани и детерминирани от труда. Той се явява оня специфичен за обществото механизъм ...
 

Термини и същност на НПО


Концепция за гражданското общество (ГО) – ГО е област, намираща се между домакинствата и държавата, в която има условия за съвместна и специфична дейност. ГО обхваща всички сдружения на гражданите, независимо дали са политически мотивирани...
 

Въведение в социологията като наука


Възникване на социологията като наука. Теоретични и социални предпоставки- като самостоятелна наука социологията се оформя през 30-те години на XIX век. За първи път термина социология е употребен през 1839 г...
 

Генезис на социологическото познание. Протосоциология.

24 ное 2011
·
3
·
609
·
71
·
115

Социология - наука за съвместния живот на хората в обществото. Тя е старвнително млкада наука. Като самостоятелно направление в системата на обществознаението тя се формира в края на 30 и началото на 40 години на 19 в....
 

Социология


Възникване на социологията като наука. Теоретични и социални предпоставки. Като самостоятелна наука социологията се оформя в 30-те години на 19 век....
 

Пищови по индустриална социология


1.Възникване на социологията като наука. Социологията има полугръцки – полулатински произход. Съставено е от лат. дума "социос" socius, която означава сдружение, съединение, съвместен живот на хора в обществото, гръц. дума "логос"...
 

Социология


1. Възникване на соц. като наука.Теор. и соц. предпоставки. Като самостоятелна наука соц. се оформя в 30-те год. на 19в....
1 2 3 4 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Социология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент