Будизъм. Възникване и развитие


История на религиите. Будизмът е първата възникнала световна религия. Другите световни религии възникват значително по-късно: християнството приблизително петстотин години след будизма, а ислямът след повече от хиляда години. будизмът се смята за...
 

Етапи в развитие на личността


План-конспект на урок по психология. Цели, задачи, методи, ход на урока...
 

Опазване на горите и защитените територии


Опазването на горите в Р. България се урежда със закона за горите. Той урежда всички отношения, свързани със собствеността и стопанисването на горите, т.е. освен опазването им и управлението, възпроизводството и ползването им...
 

Микс маркетинг


При проучване на пазарната структура е необходимо да се изследват няколко показателя (абсолютни и относителни). Абсолютните са: пазарен потенциал, пласментен потенциал, пласментен обем и пазарен обем...
 

Същност, значение и направление на стоковата политика. Стокови стратегии.


Управлението на маркетинга е дейност, която е съвкупност от решения и действия като резултат от формулирането и прилагането на стратегии, създадени, за да бъдат постигнати маркетинговите цели на едно предприятие или организация...
 

Семейството и човешката репродукция


Най-малкият, но и най-устойчивият човешки колектив; ценност номер едно за повечето жители на планетата – от дълбока древност е изучавана и анализирана. Семейството е обект на внимание от страна на много науки....
 

Микс маркетинг


В структурата и съдържанието на комплексно маркетингово изследване на пазара е необходимо да се изследват няколко показателя (абсолютни и относителни). Абсолютните са: пазарен потенциал, пласментен потенциал, пласментен обем и пазарен обем....
 

Задачи по иконометрия


Иконометрията възниква и се отделя като наука в САЩ през 1930г. от Рагнър Фриш. Тя е наука обединяваща съвкупност от математически модели и методи, позволяващи да се опишат схоластическите причинни отношения на икономическите явления и процес....
 

Финансов анализ - планиране и прогнозиране във фирмата


Развитието на всяко предприятие е силно свързано с финансовото му състояние. Доброто финансово състояние зависи ....
 

Брак. Семейство. Човешка репродукция.


Социологията изследва условията за формиране, подържане и промяна на социалния ред, както и условията, протичането и резултатите на социалната дейност...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент