Стандарти и системи на управление


Технологичната схема представлява един прегледен начин за описанието на процеса за производство на продукта. Диаграмите за последователността на процесите трябва да бъдат изготвени за отделните категории продукти и процеси, обхванати от...
 

Биоразнообразие - същност и опазване


Усилията за опазване на биологичното разнообразие на България са в решителен критичен стадий. Столетията интензивно ползване на земята от човека, десетилетията погрешно управление на природните ресурси при предишния режим и въздействието на настъпилите не
 

Социална перцепция


Що е социална перцепция Теории за социална перцепция...
 

Подложки за лозата. Винени и десертни сортове лози


При основаване на българската държава през 681 годин славянобългарите са наследили от траките лозаро – винарските традиции. В България се е развило цветущо лозарство и винарство до падането на държавата под османско владичество. Културния и...
 

Особености на световното икономическо развитие между двете световни войни


Стопанската история е наричана още История на икономическото развитие. Тя изучава материалната култура на човешката цивилизация, отделните модели на стопанското развитие и спецификата на тяхната реализация, миналото на производителните сили...
 

Характерни особености на фаза производство в хотелиерския сектор


Туристическият продукт представлява цялостно завършен процес на обществено производство, който включва фазите: производство, разпределение, размяна и потребление. Структурата на туристическия продукт оказва различно влияние върху отделните фази и...
 

Сегментиране на потребителския пазар


Когато една фирма реши да разгърне дейността си на широк пазар, тогава осъзнава, че не може да обслужва всички клиенти на пазара. Клиентите са многоброини, разпръснати и многообразни в изискванията си...
 

Принципи и критерии за подбор


За подбора на персонал може да се говори, като за управленска дейност, извършвана от предприемачите, независимо в коя фаза на живот на фирмата се извършва тя. Тази специфична дейност е свързана с отговорите на следните въпроси...
 

Курсова задача по търговско право


Статусът на търговците в Република България се изяснява от три аспекта: Те са стопански субекти, които извършват предприемачество; Те са правни субекти; Те имат търговско качество, което им дава възможност...
 

Маркетингови стратегии в сферата на услугите


Стратегическото управление на фирмата е сложен, продължителен и ресурсопоглъщащ процес, който формира ефективното фирмено поведение по отношение на пазара и конкурентите....

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Велико Търново
Висше Училище Земеделски колеж ЦДО
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Авотрство