Основни класификации на сделките


Сделката е най–често срещаният юридически факт, от който възникват, развиват се и се прекратяват граждански правоотношения. Сделката представлява юридически факт от категорията на правомерните юридически действия, който се...
 

Юридическото лице правен феномен


юридическото лице е основна категория на частното право, без която не би могла да съществува съвременната правна система...
 

Обща характеристика и състав на търговското предприятие


Търговското представителство се изразява в извършването на относително постоянни и трайни правни или фактически действия от едно лице търговски представител на друго лице търговец, като правните последици са за търговеца. тези действия лицето извършва ...
 

Видове източници на право


Влиянието на правото върху живота на хората се свързва с установяването на нови обществени връзки между тях. На един по-зрял етап от развитието на човечеството се чувства нуждата от различни начини...
 

Преобразуване на търговски дружества


Определиение на преобразуването. Допустимост и недопустимост на преобразуването. Преобразуването като юридически факт. Преобразуването като правно отношение. Защита на акционерите, съдружниците и кредиторите при преобразуване...
 

Основи на правото


Като дял от специалната част на гражданското право облигационното право е система от правни норми, които уреждат имуществени отношения в сферата на стоковото производство и стоковото обръщение...
 

Характерни особености на търговците по чл.1, ал.1 от Търговския закон


Понятието търговец има основно значение за търговското право. Това значение е специфично и не съвпада с икономическото значение на понятието и това, което му се отдава в говоримия език...
 

Юридическите лица - правен феномен с безпрецедентно значение


Най-общата класификация на правните субекти е на физически и юридически лица. В гражданското право юридическото лице е правна категория, чието съществуване е предизвикано от разрастването на гражданския оборот...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент