Делова игра


Хотел „Нептун” е сравнително неголям хотел. Основният капитал на дружеството възлиза на 3 365 000лв. Хотел „Нептун” е типичен градски хотел с категория 2 звезди. Разположен е в центъра на град Варна на около 700 м от градския плаж...
 

Планиране на потребностите от човешки ресурси в хотел pro


Планиране потребността от човешки ресурси в хотел. Теоритична и практическа постановка на въпроса...
 

Винарска изба и нейният продукт pro


Местоположение на избата. Причини за избор на място за изграждане на винарната. Сортове от които произвеждат своите продукти. Разглеждане на продукт и подходящо към него ястие...
 

Изграждане на идеен проект на хотелски комплекс pro


Идеен проект за изграждане на хотел. Проучване на търсенето и предлагането на туристическият пазат. SWOT анализ. Ибор на място за изграждане на комплекса. Категоризиране/вид срество за отдих. Планово задание и схеми...
 

Мотивация и УЧР в хотел в Слънчев бряг pro


Мотивация, същност, мотивационни модели и процеси. Пирамида на Маслоу за потребностите. Практическо изразяване на проблема в хотела...
 

Здравословни и безопасни условия на труд в хотел pro


В какво се изразяват двете условия на труд? Какво изисква нормативната база? Как работодатели предоставят тези условия на своите служители и посетители...
 

Винарска изба. Кратка история на винарната. Технологични особености на винопроизводството pro


Избор на местоположение на винарната. Сортове от които произвеждат продукцията си. Почви характерни за местността и т.н....
 

Идеен проект за изграждане на семеен хотел в Несебър pro


Проуване на пазара, търсене и предлагане на туристически продукти/услуги. Причини за избор на място за изграждане на обекта, SWOT анализ...
 

Идеен проект за изграждане на хотелски комплекс pro


Причини за избора на място за изграждане на хотела след проучването на туристическия пазар. SWOT анализ, схеми на хотела и отделните звена в него...
 

Идеен проект за изграждане на хотелски комплекс pro


Причини за избора на място за изграждане на комплекса. Проучване на туристическото търсене и предлагане като цяло и в региона. Какво ще е средството за подслон/вид, категория/ SWOT анализ, схема на приемния блок, ресторанта, сградата...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент