Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
 

Възпитателен процес – същност, етапи, цели


Същност – може да се дефинира като целенасочен, организиран процес на въздействие, при който се променя цялостно личността – т. е. последователният ред на формиране на обединението. Различава се от социализацията по своята целенасоченост...
 

Естествен каучук


Естествен каучук. основна каучукова рецепта. Начини за изразяване на каучуковите рецепти...
 

Теми по стокознание


Развити теми по дисциплината Стокознание за университет "Проф. д-р А Златаров" Бургас; Кожи и кожени изделия. Метали и изделия от метал. Силикатни стоки: стъкло и изделия от стъкло, керамични стоки. Битови и електротехнически стоки. Текстилни стоки...
 

Неорганична химия - първа част


Експериментални и теоретични данни за сложността на атома. Атомен модел на Ръдърфорд. Основи на квантовата теория. Атомни спектри. Квантови идеи. Теория на Н. Бор за водородния атом....
 

Общуване в семейството


Семейството е една от най-важните социални групи в живота на човека. То осигурява на своите членове любов, подкрепа, взаимопомощ, материални предпоставки за живот...
 

Еволюция на ролята на маркетинга в предприятието. Концепции за маркетинга


Понятието маркетинг за първи път се появява, в началото на XX-и век (САЩ - 1902 г.) и се използва за означаване на особен подход към организацията на пласментната и търговската дейност на отделната фирма на пазара...
 

Внедряване, оценяване и контролиране на маркетинга.


Управлението на маркетинга включва планиране, приложение (внедряване), оценка и контрол на резултатите от маркетинговата дейност планирането поставя целите и подбира стратегиите и тактиките за тяхното постигане...
 

Аналитична класификация на катионите по сероводородния ход на изследване. Групови утаители. Системен ход на първа аналитична група


Въз основа на аналитичните свойства на катионите се разделят на пет групи. По – важните катиони към отделните групи са следните: Към първа група принадлежат катионите на оловото (Pb2+), среброто (Ag+) и живака (меркурокатион Hg2++).Груповият утаител е
 

Въглерод – съединения на въглерода със степен на окисление +2 и +4. Оксиди, киселини, халогениди, серни и азотни съединения, карбонили


По – важни съединения на С от +4 с.о. са: въглеродния диоксид (СО2), въглеродната киселина (Н2СО3) и нейните соли, въглеродният дисулфид (CS2) и тиовъглеродната киселина (H2CS3), тетрахалогенидите (СХ4) и оксохалогенидите (СОХ2)....
 

Управление на здравния риск


Въведение в здравния риск и политиката за здравна безопасност. Здравни индикатори. Принципи на политиката за здравна безопасност. Понятия апарат в здравния риск. Терминология. Таксономия на опасностите. Класификация на опасностите...

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Бургас
Бургаски университет "Проф. Асен ...
Теми
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Маркетинг (8) Химия (11) Неорганична химия (4) Икономика (28) Педагогика (7) Екология (3) Психология (7) Туризъм (3) Технологично проекти ... (3) Педагогическа психол ... (2) Английски (2) Право (2) Математика (2) Хранително-вкусова п ... (2) Медицина (2) История (3) Комуникационна техни ... (2) Мениджмънт (2) Микроикономика (2) Аналитична химия (2) Счетоводство (2) История на педагогиката (1) Философия (1) Изобр. изкуство (1) Здравен мениджмънт (1) Теория на парите (1) Социална политика (1) Технологии, машини и ... (1) Банково дело (1) Фармация (1) Възрожденска литература (1) Основи на управлението (1) Андрагогика (1) Управление на качест ... (1) Стокознание (1) Финанси (1) Реклама и PR (1) Политология (1) Трудова психология (1) Технически науки (7) Макроикономика (1) Теория на възпитание ... (1) Икономика на труда (1) Археология (1) Медицинска психология (1) Специална педагогика (1) Добив и първична пре ... (1) Стара история (1) Борси и борсови опер ... (1) Сестрински грижи (1) Чужди езици (2) Литература (1)
още предмети...

По Авторство

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...
Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
7

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 343

виж още преподаватели...