Икономическа социология


Възникване на науката социология. Методически принципи в първите макросоциологически теории - Огюст Конт, Хърбърт Спенсър и Емил Дюркем...
 

Социологията като наука за обществото


Социологията се заражда като наука през 2-рата половина на 18 век. Нейни предшественици са представителите на социализма като Сен-Симон, Фурие, Ласал...
 

Икономическа социология

07 юни 2008
·
3
·
916
·
146
·
74

Основоположник на марксистката парадигма е Карл Маркс, който в своя труд „Капиталът” има освен икономически анализи и много точни социологически на-блюдения и анализи върху ранния капитализъм и основно върху етапа на първоначално натрупване на капитала...
 

Идеята за социологията на правото


Социологията на правото (СП) е научна дейност, която се представя в организационен вид, сравнително късно, едва през 1962г. на V-я конгрес по социология, който се провежда във комитет по социология на правото...
 

Възникване на социологията като наука

10 фев 2010
·
5
·
2,861
·
158
·
167

Възникване на социологията като наука, Основни социологически парадигми- функционална, марксистка и субективно хуманистична...
 

Социология на правото

22 фев 2010
·
25
·
7,194
·
71
·
61

В институционален план Социологията на правото възниква сравнително късно – 1962г. Основната задача е да проследява ролята на правото в обществото, начина по който се формират правните науки и отношението, съществуващо към тях сред членовете...
 

Базисни понятия на социалната стратификация


Социално разслояване и социална стратификация. Полиструктурност в концепцията на Вебер. Концепция за елита на В.Парето...
 

Социална демография


Социална демография Социална демография Социална демография Социална демография...
 

Двигателна терапия


Подготовка на участниците за приобщаване към средата, настройване за нови запознанства и преодоляване на трудностите при запознанство...
 

Предмет на социологията


Изходни предпоставки за дефиниране на Смелсъп и Шилз на предмет на социологията. При възникването на една от първите задачи, които всяка наука трябва да реши това е да формулира ясно своя предмет, за да докаже своята обществена значимост...
1 2 3 4 »

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции по Социология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент