Детска престъпност


Осите на дезинтеграция- отказ от образование и масова безработица са застъпени най- широки сред ромския етнос. По данни на нси след 1989 г. годишно отпадат по 26-33 хиляди деца от образователната система...
 

Етажна собственост


Римското право не е познавало института на етажната собственост. Римските юристи дори не са предполагали за възможността множество лица да имат вещни права върху отделни обекти в един имот различни от земята...
 

Семестриален проект по Административно право и Административен процес


Семестриален проект по Административно право и Административен процес на тема: Недействителност на административните актове...
 

Корупцията


Изложението предлага общо понятие за корупцията базирано на теорията на комуникативното действие на Юрген Хабермас...
 

Парламентарни комисии. Временни и постоянни. Парламентарни групи


Народното събрание на Република България осъществява своите функции както чрез пленума, така и чрез парламентарните комисии.Парламентарните комисии са помощен орган в неговата законодателна дейност и упражняват парламентарен контрол (чл.79, ал.2 от...
 

Европейски съд в Люксембург

17 юни 2008
·
8
·
1,144
·
269
·
131
·
1

Описание на дейноста и уредбата на Европейския съд в Люксембург.
 

Субекти на правото

01 май 2012
·
8
·
1,555
·
12

Терминът "субект на правото" е доктринален. В законодателството и в съдебната практика се използва терминът "лице", но не самостоятелно, а придружен от видовите му определения...
 

Източници на правото в Европейския съюз


Правото на ЕО/ЕС1 е самостоятелен правопорядък2. Още през 1964 г. СЕО е категоричен: „В действителност договорът за ЕО не цели създаването на взаимни задължения между различните субекти, за които се прилага, а установява един нов правен ред,...
 

Субективно право


Терминът „субективно право” е основно понятие за Гражданското право. Въпреки това като съзряла категория то възниква едва през XVIII век. Преди това то е било непознато в правно-технически смисъл, а са се използвали конструкции, които го замествали....
 

Основни правни институти в туристическото право


Курсовата раота е предназначена за студенти, които желаят по висока оценка...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент