Етажна собственост


Римското право не е познавало института на етажната собственост. Римските юристи дори не са предполагали за възможността множество лица да имат вещни права върху отделни обекти в един имот различни от земята...
 

Семестриален проект по Административно право и Административен процес


Семестриален проект по Административно право и Административен процес на тема: Недействителност на административните актове...
 

Корупцията


Изложението предлага общо понятие за корупцията базирано на теорията на комуникативното действие на Юрген Хабермас...
 

Парламентарни комисии. Временни и постоянни. Парламентарни групи


Народното събрание на Република България осъществява своите функции както чрез пленума, така и чрез парламентарните комисии.Парламентарните комисии са помощен орган в неговата законодателна дейност и упражняват парламентарен контрол (чл.79, ал.2 от...
 

Европейски съд в Люксембург

17 юни 2008
·
8
·
1,144
·
269
·
131
·
1

Описание на дейноста и уредбата на Европейския съд в Люксембург.
 

Субекти на правото

01 май 2012
·
8
·
1,555
·
12
·
10

Терминът "субект на правото" е доктринален. В законодателството и в съдебната практика се използва терминът "лице", но не самостоятелно, а придружен от видовите му определения...
 

Правата на човека у нас – закони и практики


"Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права…" чл. 1 от "Всеобщата декларация за правата на човека". Ние притежаваме още от самото ни раждане определени права, които се наричат човешки права...
 

Превенция на данъчните престъпления pro


Престъпносттa съпъства хората още от дълбока древност и през различните периоди на развитие на човешкото общество престъпността се е изразявала в различни правонарушения...
 

Кооперацията като търговец. Обща характеристика. Органи за управление и представителство. Имущество.


Думата "Кооперация" има латински произход и означава сътрудничество и взаимопомощ. Кооперацията е сравнително ново явление в търговското право...
 

Основни правни институти в туристическото право


Курсовата раота е предназначена за студенти, които желаят по висока оценка...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент