Теми за държавен изпит управление на туризма


Туристическият продукт е специфична част от обществения продут, предназначена за удовлетворяване на индивидуални туристически потребности, която обединява...
 

Лекции по животновъдство

27 юни 2007
·
182
·
67,644
·
2,723
·
2,634
·
487
·
6

Значение на животновъдството. 1. Значение на животновъдството и мястото му в структурата на селското стопанство. 2. Състояние и тенденции за развитие на животновъдството в света, световни пазарни ниши за реализация на животинска продукция...
 

Бизнес план за изграждане на хотел


Бизнес план на семеен хотел за риболовен туризъм в Бургаска област...
 

Решени тестове по управленско счетоводство


Решени тестове по управленско счетоводство за магистри от специалност държавни и общински финанси в Аграрен университет -Пловдив, при-гл.ас.д-р.Е.Георгиева.
 

Физика


Учебник по физика, предназначен за студентите от Аграрен университет - Пловдив...
 

Бизнес план - ресторант


Разработен е бизнес план за планиране, проектиране и създаване на ресторант в гр. Боровец - България. Събран е богат материал, изпълнен с предварителни данни, прогнози и информация ...
 

Земеделски машини


Фрезовият барабан при тях може да се върти отгоре-надолу и отдолу-нагоре.;-вертикална ос-съставени от няколко двойки барабани с челни ножове с противоположни посоки на въртене,повърхнината на отрязване на стружката...
 

Бизнес план "Млечен път" ООД


Основната цел на бизнес плана е създаването на фирма “млечен път”. нейният основен предмет на дейност е производство и продажба на бяло саламурено сирене. бъдещите планове на мениджърите на фирмата са да разширят предлаганите стоки, като към...
 

Механизация на земеделието


Земеделието датира от древността. Използвал се е ръчния труд, магарета, коне, волове и в последствие с развитието на човечеството и технологиите са навлезли тракторите и машините...
 

Проект за изграждане на овощна градина


Изграждане на овощна градина от праскови в района на село Строево...

Избрани критерии за търсене

Пловдив
Аграрен университет
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Агробизнес (111) Селско стопанство (196) Земеделие (68) Туризъм (59) Физиология на растен ... (55) Екология (51) Животновъдство (45) Биология (205) Икономика (374) Ентомология (31) Агрономство (29) Информатика, ИТ (27) Финанси (25) Ботаника (23) Лозарство (23) Генетика (20) Маркетинг (19) Счетоводство (18) Социология (17) Управление на човешк ... (16) Микробиология (15) Химия (15) География (36) Бизнес комуникации и ... (13) Почвознание (11) Регионално развитие (11) Мениджмънт (11) Физика (11) Климатология (10) Право (13) Основи на управлението (10) Философия (9) Метрология и уредост ... (9) Икономика на труда (9) Планиране и прогнози ... (8) Психология (10) Организационно повед ... (7) Зоология (7) Дендрология (7) Стопанска дейност на ... (6) Биохимия (6) Банково дело (6) Статистика (6) Икономика на туризма (6) Физиология на животн ... (5) Технически науки (24) Стопанска история (5) География на населен ... (5) Данъчен контрол (5) Педагогика (6) Застрахователно дело (4) Бизнес администрация (4) Геополитика (4) Екотуризъм (4) Икономика и мениджмъ ... (4) Хидрология на сушата ... (4) Селскостопански и хи ... (4) Хранително-вкусова п ... (4) Геодезия (3) Биоенергетика (3) Електронен бизнес (3) Енергетика (3) Европейска интеграция (3) Макроикономика (3) Икономика на Европей ... (3) Международни счетово ... (3) Токсикология (3) Метеорология (3) Управление на иновац ... (3) Социална политика (3) Политика (3) Конфликтология (3) Стратегическо управл ... (3) Други (3) Архитектура и градоу ... (2) Механизация и електр ... (2) Финанси на фирмата (2) Управление на бизнес ... (2) Икономически теории (2) Физическа география  ... (2) Технология в горскот ... (2) История (2) Хранене и диететика (2) Мениджмънт проекти (2) Технологично проекти ... (2) Археология (2) Социална психология (2) Технология на продов ... (2) Борси и борсови опер ... (2) Молекулярна биология (2) Промишленост и произ ... (2) Международни Отношен ... (2) Компютърни системи и ... (2) Икономика на предпри ... (2) Автомобили, трактори ... (2) Публична администрация (2) Реклама и рекламна п ... (2) Двигатели с вътрешно ... (2) Инвестиционен менидж ... (2) Молекулярна генетика (2) Медицина (7) Геофизика, астрономи ... (4) Корабостроене (1) Геология (1) Чужди езици (1) Математика (1)
още предмети...

По Специалности

Аграрна икономика (117) Аграрен туризъм (107) Агрономство - полевъ ... (88) Растителна защита (67) Екология и опазване  ... (63) Агрономство - Лозаро ... (40) Агрономство - Растит ... (38) Животновъдство (36) Аграрно инженерство (28) Бизнес администрация (27) Агробизнес (22) Счетоводство и контрол (22) Управление на регион ... (17) Туризъм (16) Управление на туризма (16) Зооинженерство (15) Екология (14) Стопанско управление (9) Агрономство- хидроме ... (9) Селекция и семепроиз ... (8) Агрономство - хидром ... (7) Държавни и общински  ... (7) Счетоводство (7) Агролесовъдни систем ... (7) Лозарство и винарство (6) Екологично земеделие (6) Екология на селищнит ... (5) АТС (4) Икономика (4) Растениевъдна продукция (4) Държавни и общински  ... (4) управление (4) Градинарство (4) Агрономство-хидромел ... (3) ЛГ (3) Публични финанси (3) Озеленяване - външен ... (3) европейски експерт (2) АТСЗ (2) Растителни биотехнол ... (2) Мениджмънт на агроби ... (2) Педагогика (1) Опазване и управлени ... (1) Финансов мениджмънт  ... (1) фин (1) Лозаро-градинар (1)
още специалности...