Особености на речта при аномални деца


Децата олигофрени (слабоумни) се отличават с по-малка или по-голяма психическа недоразвитост, затова се наричат с термина бавноразвиващи се. Различават се три степени на олигофренията...
 

Ефективно управление на социалното включване: единство на правителствените и неправителствени формации


Социалното включване е процес, който осигурява на изпадналите в риск от бедност и социално изключване да получат възможностите и ресурсите, необходими за пълното...
 

Проблемни въпроси за самостоятелна работа


Миграцията е съвкупност от различни по своята природа териториални премествания на населението и промяна на местата за живеене...
 

Развод по исков ред


Всеки от съпрузите може да иска развод, когато бракът е дълбоко и непоправимо разтроен. Това е обективно състояние, при което формално съществуваща брачна връзка окончателно е опразнена от нейното дължимо според морала и закона необходимо вътрешно...
 

Прекратяване на трудовото правоотношение. Общи основания


Прекратяването на трудовите правоотношения е уредено в Кодекса на труда, като е дадена детайлна уредба на общите случаи на прекратяването на трудовия договор...
 

Демография. Основи на изучаване на народонаселението


Колко са мъжете и жените в България сега, а преди 40 г.? Колко деца са родени през 1992 г., а сега? Какво е било съотношението на работещи и пенсионери преди 25 г., а след 45 г....
 

Унищожаемост на брака. Причини. Последици


Един брак е унищожаем, когато е налице правен порок в учредителния фактически състав на брачната връзка. Налице е била брачна пречка или е липсвала материална предпоставка за сключване на действителен брак...
 

Социална eкология


Понятието "околна среда". Проблематиката "околна среда" е несъмнено част от най-важните показатели за интегриране на страните от Централна и Източна Европа във вътрешния пазар на съюза...
 

Готовност на студентите специалност "Социални дейности" и "Социални грижи" за работа в Дневни центрове за хора с увреждания pro


Обучителният процес предполага придобиване и (или усъвършенстване на специалните знания и умения в социално-законодателната сфера по пътя на използване на собствения опит на участниците и провокирането на активно общуване между тях от страна на водещия...
 

Методи, подходи и принципи на социалната педагогика


Понятиен апарат по темата. Постановка на проблема. Методи на изследване. Подходи на социалната педагогика. Принципи на социалната педагогика. Нормативни документи. Използвана литература...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Шумен
Шуменски университет "Епископ Ко ...
Социални дейности
11 - 20 страници
за Студенти
Ограничаване на резултатите