Източни Родопи

12 апр 2009
·
2
·
408
·
69

Родопите представляват огромен планински масив на Балканския полуостров, разпростиращ се в южна България и северна Гърция...
 

Териоториално деление и административно устройство на България. Същност, принципи, властнически отношения и развитие на населените места


Съвременното АТУ (административно териториално устройство) на Република България е продиктувано и е израз на демократичния характер на управление на страната. То е предпоставка за осъществяване на пълноценно и ефективно местно управление....
 

Въведение в икономиката на публичния сектор


Частен и публичен сектор в смесените стопански системи. Съвременното пазарно стопанство е от смесен вид – в него функционират от една страна, обособени стопански субекти (фирми и домакинства),...
 

Ефективно упражняване на власт и влияние


Властта често има отрицателно съдържание за хората,но има решаващо значение за мениджмънта и лидерството. Властта може да се дефинира като възможност да се влияе върху поведението на другите. Като цяло съществуват три възможни резултата от опита...
 

Упълномощаване и ръководство


"Упълномощяване" е термин, който описва голяма част от това, което новият тип мениджъри всъщност правят. Упълномощяването може да се дефинира като даване на служителите автономия да поемат повече, отговорности спрямо организацията...
 

Teoрии за управление на хората


Научният мениджмънт на Фредерик Тейлър представлява "най-добрият начин" да се върши някаква работа. Възниква през 1800 г. и акцентира върху ефективното разделение на труда на малки, специализирани, стандартизирани дейности...
 

Разходи - финансово-стопански анализ


Анализ на разходите на предприятието се прави въз основа на отчета за приходите и разходите. Определя се относителният дял на съответният вид разход и се съпоставя с общата сума...
 

Управление на промяната


Промяната е начин на живот в днешната околна бизнес среда. Оргаанизациите се преструктурират, претехнологизират и преосмислят как да правят бизнес, така че да са в крачка с промените в технологията, глобалното състояние и демографската промяна...
 

Оценка на работата


Оценките на работата са често едно от най-малко любимите занимания на мениджърите. Оценките могат да бъдат ценен управленски похват за поддържание и подобряване работата и посилване на това, което е важно за една организация...
 

Инвестиции и инвеститори. Понятието инвестиции. Класификация на инвестициите. Инвеститори. Принципи на поведение на рационалния инвеститор


Инвестиции са еднократни разходи за придобиване на активи, които с голяма вероятност могат да осигурят получаване на текущ доход, Прираст на капитала и др. положителни резултати от инвеститора за дълъг период...

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент