ОФП Лекции


Тези лекции са преподадени на на студентите от ВСУ "Черноризец Храбър" 1 курс спезиалност Защита на националната сигурност и съдържат материала необходим за изита по учебната дисциплина...
 

Противодействие на разузнавателно-информационната дейност


Понятието система ние го принасяме от теорията на системите, която е възникнала още от древността от Аристотел , Демокрит, Платон. След това е доразвито от индустриалното общество и от съвременните условия...
 

Субекти на националната сигурност на Република България


Националната сигурност е състояние на обществото и държавата, при което са защитени основните права и свободи на гражданите, териториалната цялост, независимост и суверенитета на страната и е гарантирано демократичното функциониране...
 

Записки по полицейско право, 2014 г.


Понятието полицейско право е възстановено от миналото. Предметът включва няколко групи въпроси: понятията национална сигурност, обществен ред и противодействие на престъпността, органите които ги управляват и ролята на гражданското участие...
 

Система и управление. Видове системи в управлението.


Управлението се възприема като предварително определено и последващо целенасочено въздействие върху даден обект или система, за да може неговото поведение, съобразно с обективните условия и възможности, да изменят своето състояние в желаната посока...
 

Разделение на властите на теория и практика - Шарл дьо Монтескьо


Чрез разделението на властите Монтескьо цели да ограничи монархическата власт и да включи обществото в осъществяването на държавната власт....
 

„легендарни шпиони на 20 век („Ото Скорцени – „Агент за особени поръчки”)”


Оберщурмбанфюрер Ото Скорцени се ражда през 1908 г. в красивата австрийска столица Виена. Пак в нея минават и детските и студентските му години. Преди да напусне университета вече е участвал в 15 боя със саби...
 

Мата Хари - шпионката на 20-ти век


Никоя жена не е събуждала по-силни чувства в мъжете, така както тази екзотична шпионка, смятат съвременниците на Мата Хари. Някои казват, че тя е най-големият шпионин на 20-ти век, жена отговорна за смъртта на петдесет хиляди души, но други я смятат за...
 

Теория на разузнаването и контраразузнаването


Разузнаването е една от най- старите специализирани човешки дейности. В същото време тя винаги е била малко позната за обикновените хора. Формирането на адекватна обществена представа за същността на разузнавателната дейност е обективна...
 

Българските атентатори - тероризъм или геройство


Днес България осъжда редовно тероризма, в повечето случаи с право. Също така твърди, че се бори срещу него, но реалността показва, че и ние имаме някои доста драматични терористични актове, които са оставили важни следи в нашата история...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Полиция, отбрана, национална сигурност с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент