Социално законодателство и социална защита


Терминът соц. се възприема като обществен. СП и СЗ има своя собствен смисъл и съдържание, които само в определен случай се покриват с широкото разбиране обществен...
 

Социална политика


Съвкупност от различни видове дейности на най-различни субекти – правителствени и неправителствени имащи за цел регулирането на...
 

Социално осигряване и социлна политика


Същност на социалната политика (СП) – едно от най-старите определения за СП е, че тя е съвкупност от мерки на държавата в лицето на нейните институции за потдържане на нормалния човешки статус...
 

Социални изменения на глобализацията


Глобализацията се превръща в най-характерното и запомнящо се нещо през последното столетие понятие. Мащабността на съвременната глобализация дава основите да се твърди, че процесите, свързани с нея, могат най-точно да се определят...
 

Устойчиво развитие и социална политика


Устойчивост – като понятие представлява възможността една или друга дейност да се поддържа или практикува неограничено дълго време. Определения които маркират еволицията в развитието на понятието: Добър живот за всички хора, в хармония с природата;...
 

Лекции по социална политика


СП е комплекс от дейности, чиято цел е регулиране на социалната справедливост, повишаване и рагулиране на социалното равенство и неравенство...
 

Теоретико-методологически основи на социалната политика


Думата политика има гръцки произход с различни значения: изкуство да се управлява държавата; функции и дейности на държавната власт при вътрешното управление и международните отношения...
 

Подходи на социалната подкрепа


Видове подходи за реализиране на социалната подкрепа: медицински (медико-терапевтичен), системен (системно-поведенчески), интерактивен...
 

План за просещи деца


Институциите, които ще бъдат ангажирани за работа с просещите деца, са тези, които са предвидени в ЗЗД като органи за закрила на детето. По смисъла на чл.6 във връзка с глава трета това са:...
 

Индустриалната социология


Индустриалната социология разглежда отношенията между отделните отрасли на икономиката и икономиката като цяло. Социалните аспекти са главния момент в индустриалната социология...
1 2 »

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции по Социална политика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент