Бедността като социален проблем


Бедността представлява един от най-съществените социални проблеми. Този проблем съдържа в себе си многообразие от социологически понятия и категории. Без понятия като икономически статус и доход, социално неравенство и стратификация, разпределение...
 

Политическият лидер


Политическият лидер - ражда се, или се създава...
 

Анализ на изследване с качествени методи


Изследвано е явление с два качествени метода - дълбочинно интервю и фокус група. Направено е сравнение на данните от двата метода са анализирани резултатите....
 

Едномерно и двумерно разпределение на променливи


Едномерно и двумерно разпределение на променливи в програмата СПСС. Зависимости между две променливи...
 

Социални неравенства. Видове


1. Схващания за неравенството 2.Бедноста като социално неравенство 3. Видове неравенства 3.1. Икономическо неравенство 3.2. Политическо неравенство 3.3. Културно неравенство 3.4. Социални слоеве, касти, класи 3.5. Интеграцията -...
 

Разпространението на наркотици сред младите хора


Курсова работа по "Oбщественo мнение и медии" относно разпространението на наркотици сред младите хора...
 

Проблеми и социална стратификация в съвременна България


Причини защо България е една от най-бедните страни в Европейския Съюз. Социална йерархия в България. Проблемите сред малцинствата. Фактори които влияят на социалната стратификация....
 

Професионална реализация в България – трудности и перспективи


Професионалната реализация в България е свързана с преодоляването на бюрократични и битови трудности, недостатъчна информираност и трудния достъп до информация, а човек трябва да покаже адаптивност, гъвкавост, висока компетентност и професионализъм....
 

Село Елешница


Разложка Елешница е разположена в южното подножие на Северозападния родопски масив Белаките и по двата бряга на долното течение на р.Златарица.Златарица се влива в Места,която минава близо до Елешница....
 

Причини за попадане в трафик на хора


Предмет на ЕСИ: Трафикът на хора, известен още като “модерното робство” е нелегален бизнес с човешки същества чрез похищение, използване или заплаха от насилие, измама, лъжа или “продажба”...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Социология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент