Бизнес план


Как се прави бизнес план? Готов бизнес план. За 4-ти курс...
 

Ефективност на управлението чрез мотивация на персонала, като средство за нейното повишаване


Успехът в работата на всяка една организация се дължи най-вече на качеството на човешките ресурси, които тя успява да привлече, запази и развие...
 

Здравна профилактика и хигиена


Хигиената е медицинска наука, която изучава въздействието на обкръжаващата среда върху човека с цел опазване здравето, работоспособността и дълголетието както на отделния индивид, така и на обществото като цяло....
 

Теми по конспект УНГ


темите са подредени по конспект. липсват няколко теми (около 3-4 теми). не са особено подробни, но все пак са за дентална медицина....
 

Всички лекции по генетика


Всички лекции по Генетика от втори курс събрани на едно място в един единствен документ....
 

Здравен проект


Повишаване познанията и усвояването на правилни навици на персонала в операционен блок при МБАЛ – Бургас АД за предстерилизационна дезинфекция на общо хирургичен инструментариум...
 

Патоанатомия


Патологията е учение за болестните прояви, за болестно променените функции и анатомична структура в организма. Включително и знанията за причините за предпазването и за лечението на болестите...
 

Лекции по рентгенология, лъчелечение и нуклеарна медицина

29 май 2009
·
51
·
17,772
·
647
·
1,624
·
134
·
1

Получаване на рентгенови лъчи Рентгеновите лъчи са част от електромагнитния спектър. Те се получават когато силно ускорени електрони намаляват своята скорост при среща с преграда...
 

План за сестрински грижи


ЗА СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ, РАЗРАБОТЕН ЗА ПАЦИЕНТИ,КАЗУС...
 

Специални и интензивни грижи за неврологично болни


Изключително големи са задълженията и отговорността на медицинската сестра при обслужването и провеждането на редица диагностични изследвания неврологично болните. Това произлиза от спецификата на неврологичната патология...

Избрани критерии за търсене

Варна
Медицински университет "Проф.П.С ...
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Медицина (288) Здравен мениджмънт (39) Сестрински грижи (28) Социална медицина и  ... (19) Акушерство и гинекол ... (19) Психология (20) Фармация (12) Инфекциозни болести (11) Анатомия (9) Педиатрия (9) Фармакология (9) Хранене и диететика (9) Стоматология (9) Обща хирургия (8) Гастроентерология (8) Педагогика (13) Психиатрия (6) Мениджмънт (6) Биология (21) Хигиена (6) Вътрешни болести (5) Физиотерапия и рехаб ... (5) Химия (11) Управление на човешк ... (5) Онкология (5) Клинична лаборатория (5) Икономика (71) Неврология (4) Социология (4) Анестезиология и реа ... (4) Методика на обучението (4) Аналитична химия (4) Ортодонтия (4) Токсикология (4) Стратегическо управл ... (3) Право (7) Микробиология (3) Биохимия (3) Маркетинг (3) Етика (3) Медицинска психология (3) Финанси (3) Трудово право (3) Белодробни болести (3) Генетика (3) Патологоанатомия и ц ... (3) Статистика (3) Информатика, ИТ (4) Анатомия, хистология ... (3) Физика (2) Кинезитерапия (2) Дерматология и венер ... (2) Бизнес комуникации и ... (2) Конфликтология (2) Екология (2) Демография (2) Управление на качест ... (2) Имунология (2) Физиология на животн ... (2) Паразитология и хелм ... (2) Ортопедия и травмато ... (2) Биоорганична химия,  ... (2) Социална психология (2) Материалознание (2) Геронтология и гериа ... (2) Противопожарна техника (1) Техническа безопасност (1) Бизнес администрация (1) Физкултура и Спорт (1) Ото-рино-ларингология (1) Езикознание (1) Епидемиология (1) Финансови пазари и и ... (1) Съдебна медицина (1) Военни науки (1) Програмиране (1) Патофизиология (1) Имунопатология и але ... (1) Управление на бизнес ... (1) Политология (1) Техника на безопасност (1) Полиция, отбрана, на ... (1) Макроикономика (1) Производствен менидж ... (1) Труд и трудови отно ... (1) Геофизика (1) Социална политика (1) Специална педагогика (1) Управление на социал ... (1) Гражданско право (1) Строителство (1) Андрагогика (1) Рентгенология (1) Управление на риска (1) Административно право (1) Икономически теории (1) Моделиране на решени ... (1) Технически науки (6) Философия (3)
още предмети...