Стопанско управление


Въпроси за държавен изпит за специалност Стопанско управление - ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Педагогическа психология


Пиаже изгражда своята теория въз основа на изследване на когнитивното развитие на собствените си три деца, затова е обвиняван, че неправомерно обобщава откритите от него закономерности като универсален модел на човешкото когнитивно развитие...
 

Tеми за държавен изпит по мениджмънт


Управлението като наука се ражда в началото на 20 век и е продукт на обективно обусловени процеси в развитието на икономиката и обществения живот. Управлението възниква от кооперацията на труда...
 

Компютърни мрежи и комуникации


Класификация на мрежите. Мрежови модели. Мрежов хардуер. Отдалечени комуникационни връзки. Безжични мрежи. Връзки между LAN и MAN. Виртуални частни мрежи. Мрежи за тънки клиенти. Защита на мрежите...
 

Глобализация на икономиката и развитието


Пълните лекции по глобализация на икономиката и развитието - 3 курс ВСУ...
 

Лекции по теория на риска


Това са лекции по теория на риска на П.Христов декана на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Доклад за проведен летен стаж


Доклад за проведен летен стаж в семеен хотел "Бартимекс-Кръстеви" ООД...
 

Ресторантьорство


Лекционен курс по дисциплината „Управление на ресторантьорството”...
 

Основи на правото - термини

15 май 2008
·
197
·
70,901
·
2,156
·
2,028
·
383
·
1

Съдържа основни термини, свързани с дисциплината "Основи на правото"
 

SWOT анализ на фирма


Инвеститорите могат да се възползват от SWOT анализа, за да направят правилна преценка за бъдещите си инвестиции и до колко си заслужава да вложат средства и ентусиазъм в дадена идея...

Избрани критерии за търсене

Варна
ВСУ "Черноризец Храбър"
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (405) Психология (276) Полиция, отбрана, на ... (175) Икономика (864) Публична администрация (100) Мениджмънт (89) Маркетинг (85) Информатика, ИТ (90) Международни Отношен ... (71) Философия (105) Социология (51) Архитектура и градоу ... (50) Туризъм (46) Криминалистика (42) История (43) Наказателно право (38) Европейска интеграция (38) Финанси (36) Политология (35) Счетоводство (35) Реклама и PR (34) Журналистика (34) Етика (31) Управление на човешк ... (30) Строителство (28) Екология (26) Административно право (23) Бизнес комуникации и ... (23) Глобализация и регио ... (22) Социална политика (22) Държавна власт и дър ... (21) Статистика (20) Стратегическо управл ... (20) Планиране и прогнози ... (19) Основи на управлението (19) Предприемачество (18) Технически науки (132) Реторика (17) Икономика на труда (15) Международно право (15) Управление на риска (14) Международна икономика (14) Икономически теории (13) Организационно повед ... (13) Педагогика (18) Бизнес администрация (13) Психология на управл ... (13) Педагогическа психол ... (11) Литература (14) Стопанска история (11) Социална психология (10) Криминология (10) Финансови пазари и и ... (10) Логистика (10) Конституционно право (10) Строителна механика, ... (9) Културология (9) Регионално развитие (9) Електронен бизнес (9) Противопожарна техника (9) Техника на безопасност (9) Управление на иновац ... (9) Естетика (9) Гражданско право (9) Финансово право (8) Юридическа психология (8) География (13) Геополитика (8) Конфликтология (8) История на държавата ... (8) Български език (8) Стопанска дейност на ... (8) Изобр. изкуство (8) Транспорт (7) Морско право (7) Механика (17) Икономика на предпри ... (7) Гражданско и семейно ... (7) Банково дело (7) Правен анализ (7) Химия (6) Политика (6) Геодезия (6) Съдебни експертизи (6) Управление на качест ... (6) Етнопсихология (6) Управление на бизнес ... (6) Компютърни системи и ... (6) Военни науки (6) Програмиране (6) Икономически анализ (6) Физкултура и Спорт (5) Психология на дейността (5) Други (5) Медицина (14) Митническа политика (5) Мениджмънт проекти (5) Трудово право (5) Право на интелектуал ... (5) Хореография (4) Култура и изкуство (10) Биология (2) Физика (1) Автоматика, изчислит ... (1) Геология (1) Чужди езици (1)
още предмети...

По Специалности

Право (195) Психология (189) Публична администрация (186) Защита на национална ... (113) МИО (105) Стопанско управление (86) ППООР (76) Архитектура (60) ЗНС (55) Международен маркетинг (54) Международни отношения (49) Журналистика (48) Мениджмънт на туризма (41) публична администраия (34) ППООП-Криманалистика (34) Счетоводство и контрол (33) Строителство на сгра ... (33) Защита на нацоналнат ... (30) международен бизнес  ... (26) Финанси и счетоводство (21) Международни иконом ... (21) Стопанско управление ... (20) Мениджмънт в междуна ... (19) Криминалистика (18) Стопанско упранвлени ... (18) Икономика (17) Пожарна безопасност  ... (17) Строителство на сгра ... (15) Мениджмът на туризма (15) Информатика (15) ПА (14) История (14) Противодействие на п ... (12) Администрация и упра ... (12) Политология (11) ППООР-Криманалистика (10) Публична администрац ... (10) Бизнес администрация ... (9) Социален мениджмънт (8) ССС (8) Социални дейности (8) Хореография (8) Защита от аварии и б ... (8) Стопанско управление ... (7) Мждународни икономич ... (7) Международни финанси (6) Защита от бедствия и ... (6) Управление на европе ... (6) Международни икономи ... (6) Съдебни Криминалисти ... (5) ЗНС - профил ЗАБ (5) ММБ (5) Туризъм (5) ППООР-КРИМИНАЛИСТИКА (5) МТ (5) MO (4) Реклама и ПР (4) Маркетинг и ВО в обр ... (4) Предприемачество (4) Съдебно експертен ин ... (4) MBM (3) Защита на националн ... (3) бизнес мениджмънт в  ... (3) реклама и пи ар (3) Приложна психология (3) ФБММ (3) Европеистика (2) Педагогика (2) кримуналистика (2) БАТ (2) права (2) Финанси (2) Връзки с обществеността (2) Защита при аварии и  ... (2) финансова и банкова  ... (2) Дизайн (1) Реклама и Пиар (1) Съдебни експертизи (1) ППОР (1) Финансов и банков ме ... (1) Пътно строителство (1) Журналистика и ПР ко ... (1) Автоматика (1) pedagogika (1) Мениджмънт на междун ... (1) ppoor (1) банкова и финансова  ... (1) УЧР (1) ПР (1) Управление на междун ... (1) Национална сигурност (1) Филмова и телевизион ... (1) Бизнес администрация (1) МСРР (1) Психология на личността (1) Пространствен дизайн (1) Културен туризъм (1) МБА в Туризма (1)
още специалности...