Правото в бъдещето и бъдещето в правото


Курсовата работа е за развитието на правото в бъдещето и развитето му...
 

Видове защита на класифицираната информация


За регистриране и отчет на материалите, съдържащи класифицирана информация, в регистратурите се водят отчетни документи. Всеки окончателно изготвен материал, съдържащ класифицирана информация, представляваща държавна...
 

Юридически факти


Юридически факти. Обща характеристика. Видове юридически факти. Правомерни юридически действия...
 

Курсова работа по правна информатика


Основни характеристики на Булстат и ЕСГРАОН – източници на правна информация...
 

Установяване на административно нарушение по налагане на административно наказание


Липсата на подпис от страна на нарушителя е със същото принципно значение. Смисълът на този подпис е той (нарушителят) да бъде запознат със съдържанието на акта и така да бъде наясно за какво конкретно нарушение ще му се търси отговорност...
 

Правна уредба и особености във взаимоотношенията Кмет-Общински съвет


Курсова работа по общинско право, местно самоуправление и местна администрация...
 

Съд, състав и производства на Европейския съюз


Тъй като всяка държава членка има собствен език и специфична правна система, съдът на европейския съюз е многоезична институция. Езиковият му режим няма аналог в никоя друга юрисдикция по света...
 

Форми на обществен контрол над разузнавателните служби за сигурност. Съдебен и комбиниран контрол


Отличителен белег на развитото гражданско общество е развитата и надеждна система на обществен контрол върху органите на държавната власт. На практика това означава да бъде осигурена максимална прозрачност върху действията на държавните учреждения...
 

Административно право


Понятие за субекти на административното право. Субекти на административното право са участниците в административните отношения, т.е.отношенията, свързани с функционирането на държавната администрация...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент