Аутсорсинг


Нова стратегия за управление създадена през 1963г. От компания Електроник дата системс. Аутсорсингът се разглежда като предаване на традиционни и ограничено присъщи на организацията функции към външни изпълнители. Аутсорсингът е управленски инструмент...
 

Теми по външноикономическа политика


Разработени теми по дисциплина Външноикономическа политика....
 

Планиране и прогнозиране


Производствената функция е модел, който изразява зависимости те на обема на производството от фактори на производството. Под обем се има предвид количеството, размерите на производство, в икономическа та терминология под производство...
 

Европейски стандарти за противодействие на корупцията


Актуалността на темата за корупцията произтича от необходимостта от създалите се трудности и препятствията, пред които е изправена българия, във връзка с разпространяването на корупцията във всички сфери на държавната администрация...
 

Договор за факторинг


Договор за факторинг - понятие и правен режим...
 

Ценообразуване на пазарните фактори


Обща характеристика на пазарите на факторите на производството: печалба, лихва и рента...
 

Адам Смит


Смит е първият икономист, който създава цялостна завършена система от икономически знания. Той поема пътят, подчертан от Уилям Пети и разработва редица постановки на трудовата теория. За пръв път той прави разлика между разменна стойност на стоката и...
 

Класификация на приходите и разходите


Нормативна уредба на счетоводството. Счетоводната дейност на предприятието се основава на специфични и общи нормативни актове и документи...
 

Брандинг


Няма единна теория за брандинга, тъй като няма и единно разбиране за съдържанието на понятието. Най- общо, то би трябвало да означава едновременно две неща: създаване на бранд и управление на вече създаден бранд...
 

Държавен изпит по наказателноправни науки


Този материал е за студенти ППООР от ВСУ, за държавния изпит...

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Варна
Варненски свободен университет
Теми
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...