Държавен изпит по наказателноправни науки


Този материал е за студенти ППООР от ВСУ, за държавния изпит...
 

Маркетингово проучване


допринася за ускоряване и усъвършенстване на процеса на изследване при спазване на следните изисквания: вярност на данните, оперативност, конкретност, обективност, систематичност и целенасоченост.Своевременното и правилно извършване на МП...
 

20 развити въпроса по публична администрация


Каква е релацията „публична власт–обществен договор”? Кои са основните видове публични блага? Кои са двата източника на публичната власт и какво обхващат те?..
 

Планиране и проектиране на логистичните вериги


Основни проблеми при планирането на логистичните вериги. Структура на логистичната верига. Подходи за оптимизация на логистичната верига. Основни задачи при планирането на логистичните вериги. Установяване на участниците в логистичната верига...
 

Материали по макроикономика за държавен изпит


Брутен национален продукт(БНП). За измерването на нац.продукт на една страна се използват 2 показателя, БВП и БНП...
 

Правна социализация и правнорелативно поведение


Правната социализация е част от общия процес на социализацията на индивида.Социализацията е процесът на въздействие на съществуващите в обществото норми върху личността в който процес личността се приспособява към тези норми и придобива способност...
 

Аутсорсинг


Нова стратегия за управление създадена през 1963г. От компания Електроник дата системс. Аутсорсингът се разглежда като предаване на традиционни и ограничено присъщи на организацията функции към външни изпълнители. Аутсорсингът е управленски инструмент...
 

Публична собственост


Предназначението на един имот по чл.3, ал.2 от зос може да отпадне, например при промяна на съответния устройствен план. В този случай нуждите на общинското население, чрез общинската политика по устройство на територията...
 

Същност и характеристика на стратегията


Понятието „стратегия” се включва в управленските понятия през 50те години, когато реакцията на неочакваните изменения във външната среда придоби голямо значение.в началото понятието е било използвано във военната сфера и се е възприемало...
 

Теократичния подход към историята-философско разсъждение


Теокрацията е форма на управление при която религиозната и държавната власт са обединени, в буквален превод от гръцки теокрация означава „управление на бога”. В днешни дни единствените теократични държави са Ватикана и Иран...
1 2 3 4 »

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Варна
Варненски свободен университет
Теми
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...