Стратегия за планиране на персонала в организация "Х" – технология на разработване и методи за реализиране

17 апр 2017
·
9
·
2,425
·
35
·
40
·
2

Потребителят през последните години променя своето поведение, става по взискателен към многообразието на продукти в частност и тяхното качество...
 

Анализ на външна и вътрешна среда на "Български пощи“ ЕАД. SWOT анализ и избор на стратегическа алтернатива


Oрганизациите се различават една от друга по целите, които преследват и технологиите, които използват. Oбщото между тях е процесът на управление и мениджърите в нея...
 

Понятието кариера


Понятието Кариера е от латински произход и означава движение, преместване от едно място на друго. В случая другото място е на по-високо йерархично равнище, иначе щяхме да говорим за ротация, а не за кариера...
 

Определяне стила на ръководство в реална организация


Един от основните проблеми на мениджмънта е стилът на действие и мислене в дадена организация и особено онзи стил, който се налага от и чрез ръководството...
 

Методи за вземане на управленски решения в реална организация


Резюме: бизнесът днес е поставен пред предизвикателството да оцелява в условията на все по-динамична среда, което изисква от мениджмънта гъвкавост, адаптивност и ясен поглед върху организацията като цяло, върху нейните отделни компоненти...
 

Анализ на текущото състояние на компания


Целта на цялостната разработка е да се анализира текущото състояние на "Нивеа". В първата задача анализираме как вътрешната и външната среда влиаят на "Нивеа". В следващата задача избираме подходяща стратегическа алтернатива и даваме препоръки за...
 

Текущ анализ на външната и вътрешната среда на магазин


Курсова работа по Основи на Упражлението (вътрешна и външна среда), SWOT-анализ за текущото състояние и Анализ на организационната структура на Магазин "Second Hand Mania"...
 

Перспективи за развитие на дистрибуторска компания


Анализ на вътрешната и външната среда на организацията; въведение – актуалност, обект, предмет, цел и задачи на изследването...
 

Анализ вътрешна и външна среда на реална организация


За да се развива дадена организация, тя има нужда от непрекъснати промени, както във вътрешната, така и във външната й среда. В нашия случай, организацията която ще разглеждаме е "казино технологии"...
 

Нива на мениджмънта в реална организация


Понятието управление, ръководене (мениджмънт) е едно от най- широко използваните в съвременните общества и стопански взаимоотношения. Управлението е процес на целенасочено въздействие, но не всяко въздействие е управление...
1 2 3 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Основи на управлението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент