Социална медицина


За родина на социалната медицина се счита Германия, през 1779 г., когато е публикуван труда на Йохан Петер Франк. Рудолф Вирхов счита, че за да изпълни своята мисия медицината трябва да навлезе в социалния и политическия живот...
 

Лидерство и лидерски стилове. Мениджърът като лидер


Лидерът е активен човек. Не е задължително той да бъде водач или първи в йерархията. Лидерът осъзнава предизвикателствата, които ситуацията му предоставя и успява да реагира, като приспособява действията на групата към решаване на задачите...
 

Финансиране на здравеопазването


Финансовите ресурси на здравеопазването са необходимо условие за задвижването на всички елементи на системата, чиято цел е получаването на обществен здравен ефект...
 

Всичко за биоетиката


Биоетиката - безкрайна отговорност към всичко живо; ефтаназията; аборт; екологични проблеми; професионална и приложна етика; идеи и правила на биоетиката; хипократова клетва; Значението на правната норма в медицината...
 

Социална история на заболяването


Примерен план за социална история на заболяването, с пълен общ статус. Може да се ползва от студенти в 3 курс....
 

Икономика на здравеопазването


Икономиката на здравеопазването следва да се разглежда в два аспекта: Икономика на здравеопазването в широк смисъл като отраслова икономика. Обект на нейното познание са особеностите на действията на икономическите закони...
 

Основни принципи за промоцията на здравето


С понятието "промоция на здравето" се свързва ясно обособена теоретична концеп¬ция, върху чиято основа през 80-те години се създаде и утвърди едноименната стратегия на Световната здравна организация....
 

трудова медицина - предмет, цели и задачи. Трудова медицина при работа с компютър


Трудовата медицина е комплексна профилактична медицинска дисциплина, която изучавва както факторите на работната среда и на трудовия процес, така и влиянието върху човешкия организъм и здравното развитие на работещите. ...
 

Актуални проблеми на стареенето и старостта


Демографско остаряване на населението и икономически растеж. Наблюдава се тенденция в демографското развитие на света към стареене на населението...
 

Сестрински грижи при хирургично болни


Предоперативният период е важен етап от лечението, в който активно участва медицинската сестра (акушерка). Тя трябва да познава основните моменти в предоперативната подготовка....

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

София
Медицински университет
от Студенти
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Медицина (224) Здравен мениджмънт (49) Социална медицина и  ... (18) Стоматология (17) Фармакология (14) Микробиология (12) Педагогика (15) Фармация (10) Икономика (69) Педиатрия (8) Генетика (8) Хигиена (8) Обща хирургия (7) Физиотерапия и рехаб ... (7) Анатомия (7) Социология (7) Епидемиология (7) Химия (6) Онкология (6) Биология (34) Анестезиология и реа ... (5) Медицинска психология (5) Хранене и диететика (5) Акушерство и гинекол ... (5) Вътрешни болести (5) Кинезитерапия (5) Неврология (5) Мениджмънт (4) Екология (4) Психология (13) Сестрински грижи (4) Методика на обучението (4) Етика (3) Физиология на животн ... (3) Инфекциозни болести (3) Рентгенология (2) Икономика на труда (2) Право (4) Ендокринология (2) Съдебна медицина (2) Радиобиология (2) Нефрология (2) Труд и трудови отно ... (2) Патофизиология (2) Ортопедия и травмато ... (2) Геронтология и гериа ... (2) Имунопатология и але ... (1) Паразитология и хелм ... (1) Спортна психология (1) Кардиология (1) Демография (1) Социална психология (1) Почвознание (1) Психиатрия (1) Икономически теории (1) Ергономия и промишле ... (1) Клинична лаборатория (1) Педагогическа психол ... (1) Информатика, ИТ (1) Анатомия, хистология ... (1) Антибиотична терапия (1) Административно право (1) Трудова психология (1) Правна социология (1) Маркетинг (1) Правен анализ (1) Андрагогика (1) Социална политика (1) Радио вълни и радио  ... (1) Съдебни експертизи (1) Клетъчна биология (1) Религия (1) Токсикология (1) Други (1) Биохимия (1) Ветеринарна медицина (1) Основи на управлението (1) Дерматология и венер ... (1) Философия (3) Технически науки (1)
още предмети...

По Специалности

още специалности...