Социална медицина


За родина на социалната медицина се счита Германия, през 1779 г., когато е публикуван труда на Йохан Петер Франк. Рудолф Вирхов счита, че за да изпълни своята мисия медицината трябва да навлезе в социалния и политическия живот...
 

Палеативни грижи


В материалът е поместено всичко необходимо за взимане на изпита и курсовата работа...
 

Лидерство и лидерски стилове. Мениджърът като лидер


Лидерът е активен човек. Не е задължително той да бъде водач или първи в йерархията. Лидерът осъзнава предизвикателствата, които ситуацията му предоставя и успява да реагира, като приспособява действията на групата към решаване на задачите...
 

Здравно възпитание


От древността се се наблюдава повишено внимание към здравното и физическо възпитание. Заедно с развитието на интелектуалното и духовно възпитание е необходимо и развитие на здравното и физическо възпитание...
 

Финансиране на здравеопазването


Финансовите ресурси на здравеопазването са необходимо условие за задвижването на всички елементи на системата, чиято цел е получаването на обществен здравен ефект...
 

Всичко за биоетиката


Биоетиката - безкрайна отговорност към всичко живо; ефтаназията; аборт; екологични проблеми; професионална и приложна етика; идеи и правила на биоетиката; хипократова клетва; Значението на правната норма в медицината...
 

Вътрешни болести


Основни понятия. Етиология - факторите, които причиняват заболяването. Патогенеза - механизмът на възникването и развитието на заболяването. Клинична картина - симптомите на заболяването...
 

Социална история на заболяването


Примерен план за социална история на заболяването, с пълен общ статус. Може да се ползва от студенти в 3 курс....
 

Икономика на здравеопазването


Икономиката на здравеопазването следва да се разглежда в два аспекта: Икономика на здравеопазването в широк смисъл като отраслова икономика. Обект на нейното познание са особеностите на действията на икономическите закони...
 

Основни принципи за промоцията на здравето


С понятието "промоция на здравето" се свързва ясно обособена теоретична концеп¬ция, върху чиято основа през 80-те години се създаде и утвърди едноименната стратегия на Световната здравна организация....

Избрани критерии за търсене

София
Медицински университет
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Медицина (493) Здравен мениджмънт (126) Социална медицина и  ... (31) Фармация (30) Стоматология (25) Фармакология (25) Педагогика (33) Физиотерапия и рехаб ... (22) Сестрински грижи (21) Микробиология (20) Психология (27) Акушерство и гинекол ... (16) Биология (68) Кинезитерапия (15) Генетика (15) Обща хирургия (14) Анатомия (13) Икономика (159) Педиатрия (13) Епидемиология (13) Хранене и диететика (12) Хигиена (11) Социология (11) Неврология (10) Химия (12) Инфекциозни болести (8) Онкология (8) Методика на обучението (8) Патофизиология (7) Медицинска психология (7) Вътрешни болести (7) Геронтология и гериа ... (6) Етика (6) Анестезиология и реа ... (6) Мениджмънт (6) Право (10) Екология (4) Биохимия (4) Ортодонтия (4) Рентгенология (4) Физиология на животн ... (4) Токсикология (4) Андрагогика (3) Кардиология (3) Труд и трудови отно ... (3) Ортопедия и травмато ... (3) Съдебна медицина (3) Дерматология и венер ... (3) Белодробни болести (3) Административно право (3) Икономика на труда (3) Ендокринология (3) Радиобиология (2) Маркетинг (2) Финанси (2) Физкултура и Спорт (2) Имунопатология и але ... (2) Клинична лаборатория (2) Молекулярна генетика (2) Биофизика (2) Нефрология (2) Психиатрия (2) Управление на риска (2) Органична химия (2) Ергономия и промишле ... (2) Имунология (1) Демография (1) Социална политика (1) Информатика, ИТ (2) Физика на океана, ат ... (1) Геополитика (1) Технологии, машини и ... (1) Антибиотична терапия (1) Почвознание (1) Бизнес комуникации и ... (1) Философия (7) Трудово право (1) Икономически теории (1) Правен анализ (1) Правна социология (1) Статистика (1) Радио вълни и радио  ... (1) Макроикономика (1) Култура и изкуство (1) Офталмология (1) Съдебни експертизи (1) Икономика на Европей ... (1) Стокознание (1) Ревматология (1) Клетъчна биология (1) Химична кинетика и к ... (1) Теория на възпитание ... (1) Други (1) Основи на управлението (1) Ядрена физика (1) Ветеринарна медицина (1) Човекът и обществото (1) Вирусология (1) Технически науки (3) Физика (1) Геофизика, астрономи ... (1)
още предмети...

По Специалности

Медицинска сестра (148) Медицина (101) Обществено здраве и  ... (65) Здравен мениджмънт (51) Управление на здравн ... (50) Фармация (49) Медицински рехабилит ... (40) Здравни грижи (26) Дентална медицина (20) Рехабилитатор (19) обществено здраве и  ... (17) Акушерка (17) Рентгенов лаборант (17) Управление на здравн ... (14) Помощник- фармацевт (14) Зъботехник (13) инспектор по общ.здраве (10) Медицински сестри (10) Медицински лаборант (9) Кинезитерапия (9) УЗГ (8) Акушерство (8) физиотерапия (5) Икономика на здравео ... (5) Биология (4) Масажист (4) Микробиология (4) Медицинска рехабилит ... (4) Социална медицина (3) Парадонтолог (3) Фармакология (3) Детнална профилактика (3) Рехабилитация, Кинез ... (2) помощник фармацевт (2) Патоанатомия (2) Медицински козметик (2) медицинска етика (1) Фармакогнозия (1) Мединска сестра (1) Медицинска информати ... (1) Химия (1) Пропедевтика на вътр ... (1) Социални дейности (1) Лекарски асистент (1) Акушерки (1) Медицина на бедствен ... (1) Трудотерапия (1) Микробиология, вирус ... (1) Неврология (1)
още специалности...