Лидер и лидерство


Още от дълбока древност велики философи и мислители са се вълнували от въпроса за лидерството, от това, какво трябва да притежава даден човек, за да стане лидер, дали човек се ражда такъв или това се изгражда във времето...
 

Необходимост и перспективи в стандартизацията на счетоводството в публичния сектор в България. МССПС № 6, 10 и 20


В съвременното общество динамиката на икономическите процеси е по-голяма от всякога. Всекидневно се извършват множество бизнес операции, които трябва да бъдат осчетоводени. Когато този процес се извършва на макроравнище, то тогава на преден план е...
 

Статистически методи в емпиричните изследвания


Студентите в извадката са 85. От тях 57 са посочили, че компютърната грамотност е изключително важна. Това се равнява на 67,1% от всички, които са посочили отговор на този въпрос....
 

Основни трудови стандарти - правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд


Курсовата работа е предназначена за текущ контрол по дисциплината Организация и трудови стандарти. Съставена е от две части - теоретична и практична...
 

Включване на катастрофичните рискове в управлението на риска


Курсова работа по управление на риска на тема "Включване на катастрофичните рискове в управлението на риска"...
 

Стратегия за усъвършенстване на системата за социално подпомагане pro


Социално подпомагане в България. От икономикосоциологическа и политологическа гледна точка социалното подпомагане може да се дефинира като специфичен вид държавна и общинска политика, която отговаря за насъщните нужди на болни, недъгави хора...
 

Работна сила на страната - състав, заетост, тенденции


Една от основните задачи на макроикономическите статистически изследвания е да се даде количествена характеристика на броя и състава на работната сила на страната....
 

Заетост по райони на планиране, области,общини


Заетостта е показател за степента на използване на трудовите ресурси в една страна и може да се разглежда в два аспекта. В широкият смисъл на понятието, заетостта обхваща всички лица, които се занимават с обществено полезен труд...
 

Делови контакти в бизнеса


Роля и значение, пречки в деловото общуване, бариери в общуването: основни принципи. Културният фактор в процеса на общуването място, роля и възможност за делово общуване чрез интернет Общуване и национални разлиция...
 

Проучване на регистрираните патенти на Мерцедес – бенц


След направеното проучване на патентите на компанията мерцедес – бенц за срок от 17 години (от 1883 до 1900 година) в следствие на събраната информация, се стига до извода, че броят на патентите с течение на времето се увеличава...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

София
университет за национално и свет ...
Общо икономически
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Авторство

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...