Задачи по количествени методи и модели


Решени задачи по количествени методи и модели по индивидуално задание...
 

Мотивация на потребителите за покупка


Изследване на потребителското поведение и мотивацията подтикващи потребителя да купува различни стоки....
 

Учението за правовата държава


В течение на около пет десетилетия в България господства едно партийната Марксизмът - ленинизмът е официалната държавна идеология и това...
 

Теоретико-методологични основи на обучението на човешките ресурси


Обща характеристика, преглед на понятийната база, както и цялостно пресъздаване на картината по обучението и развитието на човешките ресурси. Изяснява и теоретичната база, върху която е изградено не само УЧР, а и обучението и развитието на персонала...
 

Организационно- управленска структура


При организации, действащи на международния пазар може да се прилага глобална продуктова или глобална регионална структура. Първата се използва, ако различието между произвежданите продукти е от по- голямо значение...
 

Годишен счетоводен отчет


Всяко предприятие се интересува от обкръжаващата го среда – от обема на дейността, от развитието и прочие. Информираността му в това отношение позволява на предприятието да реагира на проблемите, да изгради стопанската си политика, стратегия и тактика...
 

Основи на макроикономика


При разгледаните примери за зависимостта на личните потребителски разходи от личните разполагаеми доходи 45-градусовата линия разделяща участъка с положителни спестявания от участъка с отрицателни спестявания минава над посочената крива...
 

Статистическо разсейване


На следващо място като сравнително рядко използван в практиката показател за измерване на статистическото разсейване можем да посочим и квартилното отклонение,което може да се пресметне като абсолютна и като относителна величина по формули съответно...
 

Курсова работа по икономически анализ


За промишлена фирма разполагаме със следната информация относно себестойността на сравнимата продукция:
 

Кризата и стабилизирането на банковата система


Кризата и стабилизирането на банковата система се разглежда през два периода....

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

София
университет за национално и свет ...
Курсови работи
от Неучащи
за Студенти
Ограничаване на резултатите