Административното право на Финландия


Административното право е сбор от принципи и норми, отнасящи се до организацията и управлението на държавната администрация и отнасящи се до отношенията на държавната администрация с гражданите. Обикновено принципите и нормите на административното...
 

Международно частно право


Развити въпроси за теоретичната част за изпита по МЧП при Натов....
 

Видове банков влог


Обикновен влог (420) - соговор, с който банката се задължава да пази индивидуално определени кирийки срещу възнаграждение - реален, неформален, двустранен, възмезден и срок уговорен в интерес на влогодателя...
 

Финансово право


Това са неблагоприятните последици за субектите,които настъпват при неизпълнение или нарушение на предвиденото в диспозицията на фпн общо правило за поведение т.е при неизпълнение на финансовите задължения...
 

Спецификата на осигурените социални рискове


През 1998 г. се прие и закон за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, с който се даде възможност за създаването на доброволни фондове, където лицата по свое желание можеха да се осигуряват за рискове, които са свързани с трайна...
 

Договор за международна морска застраховка на товари. Характеристика и правна уредба


Международният превоз на товари по море дори при съвременните средства на техниката на корабостроенето и корабоплаването е свързан с повишена опасност....
 

Обратно действие на юридическите актове. Видове обратно действие


Действието на юридическия акт изразява неговото реално функциониране в правния свят, реалното проявление на юридическата енергия, заложена в него. Затова действието на правния акт непосредствено изразява неговата правна задължителност...
 

Банково право


Стегнато и кратко развити всички въпроси по банково право...
 

Международен търговски арбитраж


Често между страните влезли в договорни взаимоотношения изникват спорове, за разрешаването на които се прибягва до една алтернатива, наречена арбитраж, чиито основен признак е нейният доброволен и факултативен характер...
 

Неправомерни юридически действия


Курсова работа по ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО при проф.Ташев. Първи курс - редовно. Софйиски университет...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент