Тема по планиране


Под механизъм на планиране се разбира съвкупност от средства и методи, с помощта на които се изработват планови решения и се обезпечава тяхната реализация...
 

Планиране на материалните ресурси


Основната цел на дейностите,свързани с планирането на материалните ресурси, е да се осигури изпълнението на Производствената програма с необходимите в количествено и качествено отношение материали съобразно изискванията на производствено-технологичен...
 

Планиране на потребностите от персонал


Планирането на потребностите на предприятието от персонал, необходим за изпълнението на плана за производство и реализация на продукцията, се осъществява в плана за персонала...
 

Планиране на производствената програма


Важен раздел на тактическия план на предприятието е производствената програма или плана за производство и реализация на продукцията...
 

Планиране на продажбите


В условията на пазара създаването и производството на нови изделия (услуги) е с решаващо значение за развитието на всяко предприятие...
 

Методи за изучаване динамиката на социално-икономическите явления


Социално-икономическите явления се изменят във времето и могат да се характеризират от гледна точка на основна тенденция и закономерности на развитие....
 

Планиране на производството. Производствена програма


Планиране на производството. Производствена програма – показатели и схема на разработване. Използване на производствените мощности, същност и методика за определяне. Баланс на производствените мощности...
 

Планиране на материалните ресурси


Планиране на материалните ресурси. Определяне на потребностите от материали. Остойностяване на материалите. Степен на използване, показатели. Управление на материалните запаси....
 

Функционални раздели на средносрочните и текущи фирмени планове


За разлика от стратегическия план, комплексния фирмен план се разработва по взаимосвързани раздели. Те са...
1 2 »

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Планиране и прогнозиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент