Въведение в селекцията. Модел на сорта. Изходен материал. Комбинативна селекция при самоопрашващи се култури


Еволюция направлявана от човека. Селекцията е наука за методите, чрез които се създават сортове при селскостопанските култури...
 

Агротехника на люцерна

01 фев 2011
·
22
·
685
·
62
·
125

Място в сеитбообръщението. Обработка на почвата, торене, сеитба, грижи през вегетацията, прибиране, съхранение...
 

Сеитба на житни култури


Зърнено-житните култури представляват растения, представители на семейство житни, които са култивирани от човека и използвани днес за осигуряване на значителна част от прехраната на човечеството...
 

Анатомия на кучето


Главата е най-характерната за породите анатомична част. Състои се от мозъчен и лицев дял. Според съотношението в развитието им се разграничават - брахицефален, мезоцефален или долихоцефален тип...
 

Методи за контрол на вредните насекоми


Една от основните задачи на земеделската ентомология е да запази културните растения от вредните насекоми и с това да допринесе за повишаване на добивите и за подобряване на качеството на растителната продукция...
 

Анатомия и морфология на растението


Ботаниката е наука за растенията. Тя включва широк спектър от научни дисциплини изучаващи: строежа, растежа, развитието, размножаването, екологията, еволюцията и таксономията...
 

Развитие и метаморфоза


Развитие - всички промени, които претърпяват насекомите от оплождането на яйцеклетката при полово размножаващите се видове или деленето на клетките при безполово размножаващите се видове до полово зряло възрастно насекомо...
 

Температура на почвата


Думата "температура" е възникнала по времето, когато хората са смятали, че в по-нагретите тела се съдържа по-голямо количество от някакво особено вещество...
 

Воден баланс на растенията. Видове увяхване и влиянието им върху физиологичните процеси.


Воден баланс. Приход и разход на вода. Движещата сила на разхода на вода в растението (транспирацията) е дефицитът до насищане на атмосферата с водни пари, докато приходът на вода се обуславя от смукателната сила на кореновите клетки...
 

Екология и опазване на околната среда


Шистовия газ е вид природен газ, който не се намира в газови "джобове" както конвенционалния, а е затворен между шистови скали затова и начина му на добив е по-различен...

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент