Слънчоглед


Площи, добиви и производство на слънчоглед....
 

Европейска аграрна политика


В резултат от това предлагането на продоволствие на международните пазари превишава неговото търсене, много страни започват още повече да субсидират своя износ на селскостопанска продукция...
 

Интегрирана растителна защита (ИРЗ)


Интегрираната растителна защита (ИРЗ) е система за регулиране популационната плътност на най-опасните вредители на културните растения под праговете на икономическа вредност, като се използват резултатите от природното регулиране и...
 

Влияние на някои ретерденти върху добива на твърда пшеница


Използване на растежни регулатори за увеличаване добива от твърда пшеница...
 

Атмосфера и въздух


Атмосфера се нарича газовата обвивка на Земята, която се върти заедно с нея. Думата „атмосфера” има гръцки произход (произхожда от „атмос” – пара и „сфера” – кълбо)....
 

Агротехника на люцерна

01 фев 2011
·
22
·
685
·
62
·
125

Място в сеитбообръщението. Обработка на почвата, торене, сеитба, грижи през вегетацията, прибиране, съхранение...
 

Анатомия и морфология на растението


Ботаниката е наука за растенията. Тя включва широк спектър от научни дисциплини изучаващи: строежа, растежа, развитието, размножаването, екологията, еволюцията и таксономията...
 

Методи за контрол на вредните насекоми


Една от основните задачи на земеделската ентомология е да запази културните растения от вредните насекоми и с това да допринесе за повишаване на добивите и за подобряване на качеството на растителната продукция...
 

Воден баланс на растенията. Видове увяхване и влиянието им върху физиологичните процеси.


Воден баланс. Приход и разход на вода. Движещата сила на разхода на вода в растението (транспирацията) е дефицитът до насищане на атмосферата с водни пари, докато приходът на вода се обуславя от смукателната сила на кореновите клетки...
 

Екология и опазване на околната среда


Шистовия газ е вид природен газ, който не се намира в газови "джобове" както конвенционалния, а е затворен между шистови скали затова и начина му на добив е по-различен...

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент