Криминалистика (теория) - пълен курс


Това е пълния лекционен курс по Криминалистика. Той е отделен, защото не е концентрирано предложен в учебниците. Това е допълнение към общата подготовка. Тези лекции НЕ СА за цялостна подготовка, а само за подготовка ДО раздел Криминалистическа Тактика...
 

Принципи на криминалистиката


Принципът се разглежда като нещо задължително, което трябва да се спазва. Първият принцип е това, че трябва да се спазва законността при развитието на социално-икономическите явления и процеси...
 

Криминалистика


Трасология - това е система от знания за закономерностите и механизма на възникването на материалните следи от престъплението и на използваните технически средства, способи и методи за тяхното: откриване, фиксиране, изземване, съхранение...
 

Съдебно-екологична експертиза


Съдебно-екологичната експериза се отличава с някои особености в сравнение с другите експертизи-сравнително по-късно навлиза в правораздавателната дейност:резултат от по-късната грижа за околната среда...
 

Криминалистки средства и способи


Дисциплината изучава дейността на охранителните служби на полицията и дейността на охраната на общинските структури – съвети, администрация. Учебната дисциплина влизат още изучаването...
 

Съдебна фоноскопна експертиза


Звукозаписът, съдържащ се на магнитна лента може да бъде обект на различни по своя предмет фоноскопни експертизи с цел установяване на обстоятелствата, при които е изготвен звукозаписът, техническите...
 

Съдебна криминалистична експертиза за установяване на цяло по неговите части


Назначаване на трасологична еднородна идентификационна експертиза. В сравнение с типичните трасологични експертизи тук не става въпрос за осигуряване на сравнителен материал, тъй като възможността...
 

Същност, класификация и задачи на фотографията


Съдебната фотография се използва за фиксиране на обекти и действия, свързани с разкриване на престъпленията. Предвид задачите, които се решават с нейна помощ в предварителното и съдебно производство, тя се разделя на:...
 

Подготовка за задържане


На задържането, трябва да се гледа като на най-отговорно и сложно действие, пълно с трудно предвидими опасности и изненади...
 

Криминология


Видове престъпност. Престъпността в съвременния свят...
1 2 3 4 5 »

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции по Криминалистика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент