Бюджетен дефицит


Бюджетен дефицит е налице, когато има превишение на бюджетните разходи над бюджетните приходи...
 

Характеристика на международните плащания и платежните документи


Същност и видове международни плащания, правилата на плащанията между контрагенти от различни страни...
 

Специфика на анализа на персоналното финансово състояние

08 мар 2014
·
16
·
722
·
20

За разчитане на числовите стойности от финансовите отчети и баланси е необходим инструментариум от техниките на финансовия анализ и финансовите коефициенти...
 

Финансови прогнози


Определят се елементите на ОПР, които се намират в пряка връзка със стойността на продажбите на база минали периоди...
 

Първично публично предлагане


Същност, предимства и недостатъци, история на IPO за България...
 

Дългосрочни заеми - банкови, облигационни


Заемният капитал е външен източник. Капиталите могат да се осигурят чрез...
 

Икономическата криза

05 юни 2013
·
13
·
363
·
46
·
57

Предпоставките, причините и последствията от икономическата криза...
 

Социално осигуряване 2


Системата за социално осигуряване се структурира в четири основни подсистеми, по които могат да се извършат плащания за всички осигурителни случаи. Първо, краткосрочно осигуряване за временна р.;...
 

Участници на финансовите пазари


Изброяване на участниците на фин. пазар с описана кратко и точно правно организирана форма, лицензионен режим, видове, капитал, инвестиционни ограничения, ограничения за предоставяне-ползване на паричен заем и предоставяне и оповестяване на информация...
 

Акредетивна форма на плащане при международните сделки


В международната търговия акредитивната форма се прилага тогава, когато позициите на износителя са по-силни на международния пазар от позициите на вносителя. Това е форма на плащане, при която инициативата е у вносителя, но плащането се извършва в...
1 2 3 4 »

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент