Подобряване фирмената структура "Адрес недвижими имоти "


Настоящият бизнес план има за цел да очертае целите и приоритетите на Адрес Недвижими Имоти за следващите години с оглед подобряване фирмената структура. Да постави граница между постигнатото и бъдещото развитие на фирмения пазарен дял...
 

Разходи, цени и ценообразуване в бизнес организациите


Курсова работа на тема Разходи, цени и ценообразуване в бизнес организациите. В условията на развиваща се пазарна икономика у нас все по-голямо значение придобиват проблемите, свързани с оцеляването и просперитета на търговските предприятия...
 

Бизнес проект за създаване на нова туристическа агенция


Проект за създаване на туристическа агенция. Най-важния етап в създаването на туристическа фирма е дефинирането на проблемите. Правилното им определяне оказва голямо влияние върху успеха на дейностти, които ще се заложат в проекта...
 

Клъстерите в индустрията


През последните десетилетия световната икономика се развива под знака на глобализация на пазарите, производствата, и социалните взаимоотношения...
 

Конкурентоспособност на Девин и Горна баня


Фирма Девин е основана през 1992 като дружество с ограничена отговорност между физически лица и община Девин. От 1999 година компанията е акционерно дружество със 100% частен капитал...
 

Анализ на активите


Обект на анализ фирма"НОВА Ф-49"ООД гр.Казанлък С оглед реализацията на поставената цел са решени следните въпроси: 1. Обща оценка на актива 2. Анализ на дълготрайните материални активи 3. Анализ на краткотрайните активи 4. Анализ на вземанията..
 

Заплащане на труда във фирмата


Заплащане на труда във фирмата. Работната заплата представлява паричен израз на стойността на работната сила...
 

Да се определи икономическата ефективност на инженерингов проект за внедряване в производството (при закупуване на ново производствено оборудване ) на едностепенен редуктор


Управлението на фирмата се характеризира с осъществяването на редица функции, основни от които са: планиране, отчитане, контрол и регулиране. Посочените функции са немислими без анализ....
 

Аутсорсинг в управлението на човешките ресурси на фирма


Общи сведения за обекта на усъвършенстване (фирма, отдел, звено и др.); характеристика и анализ на системата за управление на персонала; анализ на състоянието относно стратегическото управление на човешките ресурси, фирмената култура и управлението на...
 

Дифузия на иновациите и трансфер на технологии


С материализирането на идеята в иновация завършва вертикалният иновационен процес. Както бе вече отбелязано, вертикалният иновационен процес генерира и трансформира новата идея в продукт (технология) с определена степен на уникалност...
1 2 3 4 5 » 16

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Индустриален мениджмънт с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Индустриален мениджмънт
Ограничаване на резултатите

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...