Форми на организация на труда


Разделението и кооперирането на труда определят формите на неговата организация. Съществуват няколко форми на организация на труда: индивидуална, бригадна, многомашинно обслужване, съвместяване на професии и специалности...
 

Трудова медицина


Рискът е дадено събитие, условие или характеристика на индивида или на окръжаващата среда, което има статистически обоснована връзка с определен изход, който може да бъде изразен в различно здравно явление – инцидент, заболяване...
 

Основни фактори за формирането на предлагането на труд. Теория за избора между свободно и работно време. Ефект на дохода и ефект на заместването.


Предлагането на труд се предопределя от състоянието и движението на населението между трите основни групи хора: заети, безработни и икономически неактивно население...
 

Същност, задачи и обхват на трудовите стандарти


В основата на организацията на труда стои трудовия процес и неговото организаране. Трудовият процес е целесъобразното въздействие на предметите на труда с или без участието на човека...
 

Теми по индустриални отношения


ИО са колективни трудови отношения, отношения между държавата (правителството) и представителните организации на работодателите и работниците, между организациите на работниците и тези на работодателите...
 

Разчети с персонала


Отчитане на разчетите с персонала, ДОО (фонд пенсии), (фонд трудови злополуки и болести) ТЗПБ, (фонд гарантирани вземания на работници и служещи) ГВРС...
 

Пазар на труда


Както при всеки един друг пазар, трябва да се взема под внимание предлагането и търсенето. В нашия случай това са предлагането на труд – работещи и търсещи работа хора и търсенето на работна сила от страна на работодателите....
 

Индивидуално трудово правоотношение


Понятие и обща характеристика – ТПО е общо понятие с висока степен на обобщеност и има няколко основни белега...
 

Трудово възнаграждение


ТВ представлява цена на работната сила. Размерът на ТВ се определя единствено и само с общата воля на страните в ТД....
 

Същност, задачи и обхват на организацията на труда


Организацията на труда е създаването на ред в системата на предприятието и дейност насочена към трудовия процес. Трудов процес е целенасочена дейност по въздействие...
1 2 »

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Труд и трудови отношения с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент
Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
267

виж още преподаватели...