Намерени резултати 1-10 ОТ 8
 

Същност, предпоставки и особености на планирането


Планирането е основна функция на управлението. То може да бъде дефинирано като систематичен и продължителен процес на изясняване на развитието на дадена система в бъдеще, който обхваща: анализ на състоянието и тенденциите...
 

Стратегическо мислене и стратегическо решение


С развитието на управленските системи се усъвършенстват функциите на управлението. Планирането като една от тях също претърпява еволюция, особено след средата на 20 век. Появява се необходимостта от разработване на стратегии и тяхното осъществяване...
 

Същност на прогнозирането. видове прогнози. Методи за прогнозиране. Осигуряване на необходимата прогнозна информация


Актуалността на прогнозиране е породена от бурното развитие на научно- технологическия прогрес от средата на ХХ век. Прагматичното значение на прогнозирането се изразява във възможността да се избегнат волунтаризма и субективизма, да се вземат прибърза...
 

Същност и особености на бизнеспланирането.


Планирането е основна функция на фирменото управление, което се осъществява в тясно взаимодействие с останалите управленски функции - организация, регулиране и контрол...
 

Функционални раздели на средносрочните и текущи фирмени планове


За разлика от стратегическия план, комплексния фирмен план се разработва по взаимосвързани раздели. Те са...
 

Бизнес планиране


Бизнес планирането е основна функция на мениджмънта. То е ориентирано към бъдещето и цели да подготви фирмата във външната и вътрешна среда...
 

Планиране на материалните ресурси


Планиране на материалните ресурси. Определяне на потребностите от материали. Остойностяване на материалите. Степен на използване, показатели. Управление на материалните запаси....
 

Планиране на производството. Производствена програма


Планиране на производството. Производствена програма – показатели и схема на разработване. Използване на производствените мощности, същност и методика за определяне. Баланс на производствените мощности...

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Планиране и прогнозиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Икономика
Планиране и прогнозиране
Теми
от Неучащи
за Студенти
Ограничаване на резултатите