Брак и брачни отношения


Сключване на брак, бракоразводни основания, прекратяване на брака...
 

Попълване на празноти в правото. Правоприлагане по аналогия


Аналогия на закона и Аналгоия на правото.В теорията е изяснено, че правоприлагането от страна на компетентен държавен орган е правно-логическа дейност, при която осъществени факти се подвеждат под хипотезата на правна норма и ако и съответстват, от диспо
 

Преобразуващи права


Терминът "субективно право" е правно-технически. Но се употребява изключително в научната литература. С него се назовава едно от основните понятия на гражданското право - правото като част от съдържанието на конкретно гражданско правоотношение за...
 

Развод - общи положения. Развод по исков ред. Развод по взаимно съгласие


Курсова работа по Семейно право. Информация за процедурите по развод, последиците от развод и др....
 

Развод по взаимно съгласие


Курсова работа по семейно право на тема Развод по взаимно съгласие. Състои се по план както следва: Понятие за развод. История на развода по взаимно съгласие. Предимства на развода по взаимно съгласие Съгласие. Споразумение. Използвана литература...
 

Делба на наследство – общи положения, видове, действие


Когато наследодателят е оставил само един наследник, цялото наследство преминава в негова полза. Но когато има няколко наследници, между тях се създава имуществена общност...
 

Развод


Общи положения. Развитие на законовата уредба. Развод по исков ред. Развод по взаимно съгласие...
 

Вътрешна форма (структурна организация на текста) на нормативните юридически актове


Техническите средства и способи относно формата (словесно-документалното излагане на съдържанието) на нормативните юридически актове са също по своеобразен начин свързани с вътрешната структура на правото....
 

Гражданско общество: моята роля за изграждането на гражданските общества в България


Обществото бива групиране на отделните индивиди според техните общи интереси или възгледи. Представата за общността може да бъде разгледана като съвкупност от различни групи от различни сфери. Най-общо бива гражданското общество....
 

Задължението за лихва


Задължението за лихва е особен вид парично задължение. Лихвата е една от основните икономочески категории на съвременното пазарно стопанство. Този термин няма само едно значение...
1 2 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Гражданско и семейно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент