Пищови по право

21 юли 2008
·
14
·
15,690
·
284
·
330
·
6

Конституционни основи на опазване на околната среда. Цел на нормативната уредба: Екологичното законодателство създава такива закони и норми, с които се цели ограничаване на вредното въздействие на производствените процеси, рационално...
 

Административно право - пищови


Самият термин администрация има латински произход и означава управлявам, нареждам, разпореждам...
 

Теми по трудово и осигурително право


Предмет се явяват онези обществени отношения, които по някакъв начин са свързани с труда...
 

Наказателен процес


Като нормативни източници на наказателно процесуалното право в Р България можем да посочим - Конституция на РБ - с последното изменение от месец ІІ.2007 год., където се гарантира равенство на гражданите и наказателния процес, правата на личната свобода...
 

Пищови по Административно Право


Пищовите по административно право са за студенти...
 

Структура на правото. Обща характеристика


Сложната и многостранна природа на правото предопределя и сложността на неговата структура. Многоплоскостната и йерархична структура на правото се предопределя както от сложността и различната ценност и значимост на...
 

Семейно и наследствено право


Семейно и наследствено право - документ
 

Административен процес


Понятие за административен процес, принципи, субекти и страни, участващи в процеса...
 

Кооперативно право


КП е самостоятелен отрасъл на частното право. Произлиза от гражданското право. Негов предмет на регулиране са кооперативните отношения. Кооперативни са тези отношения свързани с установяване статута и дейността на кооперациите...
 

Осигурително право - пищови


С понятието източник на правото се отъждествяват нормативните актове, приети или издадени от компетентните държавни органи (приемат - колегиалните органи, издават - едноличните)....

Качи пищов и спечели
 

Сподели своите Пищови по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Право
Пищови
за Ученици
Ограничаване на резултатите