Обществено подпомагане. Закон за подпомагане при обществени бедствия


Модернизацията на българското общество, в това число и на съществуващата система за социално подпомагане в него, има редица твърде своеобразни особености...
 

Договор за наем за трактор


Предмет на договора. Наемодателят се задължава да предостави на Наемателя за безвъзмездно ползване следният движим обект собственост на наемодателя, а именно...
 

Отграничаване на осигурителното право от други правни отрасли


Oсигурителното право като самостоятелен правен отрасъл е тясно свързано и с други отрасли на правото като трудово право, застрахователно право, право на социално подпомагане, финансово право и административно право...
 

Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията


Законодателят е преценил, че спецификата на индивидуалните административни актове по ал. 4 на чл. 21 АПК оправдава въвеждането на специалната, ускорена защита по глава петнадесета от Кодекса. Тя е приложима, когато...
 

Пълни теми за държавен изпит по публично правни науки


Конституционализъм – възникване и същност. Сравнително правен преглед на конституциите от 1879г., 1947г. и 1971г. Основни начала на конституцията на РБ от 1991г....
 

Пищови по наказателно право


Наказателният процес е относително продължителна дейност, т.е. решаването на едно наказателно дело не може да стане за ден-два-три. Изисква се определено технологично време за разкриване на обективната истина...
 

Заповед за прекратяване на трудов договор


Препис от заповедта да се връчи на служителя срещу подпис.
 

Декларация


Декларирам, че не ми е известно да съществуват пречки за сключване на брака, както и че не съм свързан с друг брак...
 

Лекции по учебната дисциплина "Основи на държавата и правото"


Държавата като социална организация. Мисия, цели, задачи. Теории за държавната власт. Теории за възникването на държавата. Форми на държавно устройство. Система и структура на правото...
 

Договор за изработка


Възложителят възлага, а изпълнителят приема да изработи срещу възнаграждение ___, със следните технически характеристики ___, наричан по-долу за краткост "продукта"...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Право
от Родители
Ограничаване на резултатите

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...