Заявление за прием в детско заведение


Предимства: (отбележете и представете необходимите документи – копие и оригинал). Деца на родители, живеещи в района на детското заведение (представя се лична карта или удостоверение за настоящ адрес); деца, които имат брат или сестра, вече приети в...
 

Заявление за подаване на документи

03 окт 2015
·
4
·
1,030

Заявявам, че въз основа на надлежно упълномощаване ще ползвам електронните административни услуги, предоставяни от НАП чрез КЕП, достъпни през интерфейса на информационната система на НАП и/или ще подавам...
 

Заявление за отпускане на пенсия


Заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст...
 

Заявление-декларация към Бюрото по труда


Заявявам, че търся работа и желая да бъда регистриран(а) в дирекция “Бюро по труда” (ДБТ) и да ползвам полагащите ми се права по реда на Закона за насърчаване на заетостта...
 

Заявление


Заявление за обявяване на годишни финансови отчети, тип Г2 - Агенция по вписванията...
 

Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец А1


Идентификация, уточнение относно заявлението, данни за заявителя, основни обстоятелства и др....
 

Заявление за участие в конкурс


Примерна бланка на заявление за участие в конкурс...
 

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК


Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от Граждански процесуален кодекс...
 

Заявление за отпускане на пенсия


Примерен формуляр на заявление за отпускане на лична пенсия...

Качи заявление и спечели
 

Сподели своите Заявления с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент