Договор за възлагане на строителни ремонти


Празна бланка на договор за възлагане на строителни ремонти, Пример C-19-СЕК...
 

Предварителен договор за продажба на недвижим имот


Примерна бланка за сключване на предварителен договор за продажба на недвижим имот...
 

Договор за възлагане на строителство и СМР


Примерен вариант на договор за възлагане на строително-ремонтни дейности...
 

Договор за куриерски услуги

23 авг 2011
·
5
·
1,409
·
34
·
79

Примерен, непопълнен формуляр на договор за предоставяне на куриерски услуги...
 

Трудов договор


Примерен, непопълнен формуляр на трудов договор на основание чл.67, ал.1, т1. във вр. с чл.70 от Кодекса на труда...
 

Договор за подбор на персонал


Примерен, непопълнен формуляр на договор за подбор на персонал между фирми...
 

Договор за лизинг


Това е примерен, непопълнен формуляр на договор за лизинг...
 

Договор за наем на недвижим имот


Договор между наемател и наемодател за наемане на недвижим имот...
 

Договор за възлагане на управление


ДРУЖЕСТВОТО възлага на УПРАВИТЕЛЯ да управлява „........................“ ООД с правата, задълженията и отговорностите, регламентирани в закона, дружествения договор и настоящия договор за възлагане на управление и представителство...
 

Граждански договор за извършване на работа чрез личен труд


Чл. 3. при изпълнение на поръчката (извършване на работата), възложителят ще заплати на изпълнителя договореното в чл. 2 възнаграждение...
1 2 3 »

Качи договор и спечели
 

Сподели своите Договори с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент