Договор за възлагане на строителство и СМР


Примерен вариант на договор за възлагане на строително-ремонтни дейности...
 

Договор за лизинг

31 авг 2011
·
5
·
1,376
·
74
·
140
·
3

Това е примерен, непопълнен формуляр на договор за лизинг...
 

Предварителен договор за строителство


Предварителен договор за проектиране, покупко-продажба на идеална част от урегулиран поземлен имот срещу изграждане на обекти в сграда и учредяване на право на строеж...
 

Договор за възлагане на строителни ремонти


Празна бланка на договор за възлагане на строителни ремонти, Пример C-19-СЕК...
 

Трудов договор


Примерен, непопълнен формуляр на трудов договор на основание чл.67, ал.1, т1. във вр. с чл.70 от Кодекса на труда...
 

Договор за търговско управление (прокура)


Предмет на договора Чл. 1. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ възлага, а ПРОКУРИСТЪТ приема да извършва всички необходими действия, свързани с управлението на търговското предприятие и упражняването на търговската дейност на принципала, а именно...
 

Договор за изработка


Договор между възложител и изпълнител за извършване на ТИС (топлоизолационна система)...
 

Договор за цесия


Договор за цесия - продажба на вземане, цедент - цесионер...
 

Договор за преотстъпване на на право на ползване


Договор за преотстъпване на на право на ползване на информационни продукти...
 

Договор за превоз


Договор за превоз между превозвач и товародарител съгласно конкретна поръчка...

Качи договор и спечели
 

Сподели своите Договори с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент