Договор за куриерски услуги


Примерен, непопълнен формуляр на договор за предоставяне на куриерски услуги...
 

Договор за възлагане на управление


Типов договор за възлагане на управление...
 

Договор за дистрибуция

04 дек 2012
·
5
·
1,089
·
33
·
53

Вид договор за дистрибутори, разпространяващи стоки на вносител или производител...
 

Договор за търговско управление (прокура)


Предмет на договора Чл. 1. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ възлага, а ПРОКУРИСТЪТ приема да извършва всички необходими действия, свързани с управлението на търговското предприятие и упражняването на търговската дейност на принципала, а именно...
 

Договор за изработка


Договор между възложител и изпълнител за извършване на ТИС (топлоизолационна система)...
 

Договор за цесия


Договор за цесия - продажба на вземане, цедент - цесионер...
 

Договор за преотстъпване на на право на ползване


Договор за преотстъпване на на право на ползване на информационни продукти...
 

Договор за превоз


Договор за превоз между превозвач и товародарител съгласно конкретна поръчка...
 

Договор за създаване на консорциум по ДЗЗД

24 авг 2015
·
5
·
1,035
·
5

Договор за създаване на обединение от фирми (консорциум), предназначено за извършване на конкретна дейност или за дългосрочно сътрудничество...
 

Граждански договор

22 мар 2017
·
5
·
1,287
·
7
·
9

Възложителят възлага, а изпълнителя приема да извърши всички фактически и правни действия, свързани с представянето на оферти за продажба и/или наемането или отдаването на недвижими имоти, регистрирани в информационната система на...

Качи договор и спечели
 

Сподели своите Договори с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент