Договор за наем на недвижим имот


Формуляр на договор за отдаване под наем. Днес, 10 декември 2011г., в град София, на основание чл. 228-239 от ЗЗД се сключи настоящия договор за наем на недвижим имот между:...
 

Договор за паричен заем


паричен заем, гражданско право, заем, примерен договор, типов договор, бланка...
 

Договор за наем на недвижим имот

12 сеп 2011
·
4
·
1,144
·
116
·
282
·
3

Примерен непопълнен договор за наем на недвижим имот...
 

Договор за извършване на строително ремонтни дейности

01 дек 2017
·
4
·
897
·
65
·
59
·
3

Възложителят възлага, а изпълнителя приема да извърши на свой риск и срещу възнаграждение от страна на възложителя, следните строително-ремонтни работи, описани подробно в приложение 1, неразделна част от договора...
 

Договор за изработка

13 окт 2011
·
4
·
917
·
39
·
67
·
1

Бланка на договор за изработка с различни варианти...
 

Предварителен договор

04 юни 2015
·
4
·
1,365
·
23
·
54
·
1

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, съгласно чл.19 от ЗЗД
 

Спедиционен договор

23 авг 2011
·
4
·
979
·
37
·
57
·
1

Примерен, непопълнен формуляр на спедиционен договор...
 

Типов договор за превоз на товари

10 фев 2015
·
4
·
1,047
·
11
·
13
·
1

Проектът на Договор за превоз на товари съдържа всички основни реквизити на този тип договори...
 

Външнотърговски договор за покупко-продажба


Продавачът се задължава да прехвърли собствеността и да предаде на купувача стоката, описана в спесификация № 1, представляваща неразделна част от настоящия договор срещу заплащане от купувача на равностойността й...
 

Договор за търговско представителство

16 окт 2017
·
4
·
907
·
8
·
9
·
1

Страните се споразумяват търговският представител да сътрудничи на доверителя при извършване на търговската му дейност, като сключва търговски сделки от името (от свое име) и за сметка на доверителя...
1 2 3 4 5 »

Качи договор и спечели
 

Сподели своите Договори с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент