Договор за аренда


Типова бланка за използване при съставнето на Договор за аренда...
 

Договор за заем


Примерен, непопълнен формуляр на договор за заем...
 

Допълнително споразумение


Този документ се използва при вече назначени служители, които се преназначават на друга работа или и се увеличава възнаграждението...
 

Договор за изработка


Възложителят възлага, а изпълнителят приема да изработи срещу възнаграждение ___, със следните технически характеристики ___, наричан по-долу за краткост "продукта"...
 

Договор за консултантска услуга


Договор-споразумение за предоставяне на консултантски услуги срещу възнаграждение...
 

Граждански договор


Граждански договор, който може да се използва от всички, които не желаят да се обвързват с трудов договор и искат да работят гъвкаво....
 

Договор за наем на автомобил


Договор за наем на товарен автомобил, условия на договора...
 

Договор за изработка


Примерен договор за изработка...
 

Договор за наем на жилище


Договор за наем - примерна бланка...
 

Договор за авторски надзор


Примерен договор за авторски надзор в проектирането...
1 2 »

Качи договор и спечели
 

Сподели своите Договори с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент