Договор за наем за трактор


Предмет на договора. Наемодателят се задължава да предостави на Наемателя за безвъзмездно ползване следният движим обект собственост на наемодателя, а именно...
 

Допълнително споразумение


Този документ се използва при вече назначени служители, които се преназначават на друга работа или и се увеличава възнаграждението...
 

Договор за изработка


Възложителят възлага, а изпълнителят приема да изработи срещу възнаграждение ___, със следните технически характеристики ___, наричан по-долу за краткост "продукта"...
 

Договор за аренда


Типова бланка за използване при съставнето на Договор за аренда...
 

Договор за консултантска услуга


Договор-споразумение за предоставяне на консултантски услуги срещу възнаграждение...
 

Граждански договор


Граждански договор, който може да се използва от всички, които не желаят да се обвързват с трудов договор и искат да работят гъвкаво....
 

Договор за наем на автомобил


Договор за наем на товарен автомобил, условия на договора...
 

Договор за изработка

12 дек 2011
·
6
·
1,740
·
211
·
545
·
2

Примерен договор за изработка...
 

Договор за наем на жилище


Договор за наем - примерна бланка...
 

Договор за авторски надзор


Примерен договор за авторски надзор в проектирането...

Качи договор и спечели
 

Сподели своите Договори с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент