Договор за възлагане на строителни ремонти


Празна бланка на договор за възлагане на строителни ремонти, Пример C-19-СЕК...
 

Договор за продажба на мпс


Примерен, непопълнен формуляр от договор за покупко-продажба на моторно превозно средство - МПС...
 

Договор за спонсорство


Примерен, непопълнен формуляр на договор за спонсорство, при което спонсорираният трябва да рекламира спонсора...
 

Договор за наем


Договор за наем на селскостопанска земя. Днес, ................................. 2011 г. в гр. ............................. се сключи настоящит договор между:1……………....................................................................................
 

Договор за прехвърляне на търговска марка


Примерен, непопълнен формуляр на договор за прехвърляне на правото върху заявка за регистрация на търговска марка...
 

Договор за отдаване под наем на земеделска земя


Наемодателят предоставя на наемателя за временно и възмездно ползване собствената си земеделска земя, находяща се на землището...
 

Договор за реклама в сайт


Примерен, непопълнен формуляр на договор за реклама...
 

Договор за превоз


Договор за превоз между превозвач и товародарител съгласно конкретна поръчка...
 

Договор за поръчка


Примерен, непопълнен формуляр на договор за поръчка....
 

Договор за замяна


Примерен, непопълнен формулят от договор за размпна на вещи...
1 2 3 4 5 » 7

Качи договор и спечели
 

Сподели своите Договори с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент