Записки по екология


Екологията е древна наука. Едно от доказателствата са откритите пещерни рисунки. Още първобитните хора, за да оцелеят, е трябвало да имат познания за обкръжаващата ги среда, т.е. за природните сили, растенията и животните...
 

Ергономия на труда


Работодателят осигурява прилагането на изискванията на тази наредба за работните места, трудовия процес и при използване на предоставеното работно оборудване....
 

Политика на държавата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд


Осигуряването на здравословни и безопасни условя на труд е едно от ключовите направления в дейността на Министерството на труда и социалната политика като част от дейността на правителството на Република България....
 

Понятие за реактивен двигател. Класификация.


При изпълнението на установен хоризонтален полет върху самолета действат силите, показани на фиг. 1. Силите q и у са аеродинамични сили, възникнали в резултат на обтичането на летателния апарат от въздушния поток...
 

Оценка на въздействието на шума върху човешкото здраве и работоспособност при експлоатация на авиационната техника


Натрупаният опит специално в авиациятя показва, че добрият слух е необходимо условие за успешното упражняване на летателната професия от екипажите, а също така и за инженерно-техническия състав при АТ....
 

Въведение в материалознанието. Атоми молекули и кристали


Съвременната физико-химическа теория на металното състояние позволява дълбоко да се разбират и сравнително пълно да се обяснят, типичните свойства на металите в зависимост от атомно-кристалния им строеж...
 

Основни понятия от физиката на полупроводниците


Характеристиките и параметрите на полупроводниковите елементи зависят в значителна степен от електрофизичните свойства на материалите, използвани за производството им...
 

Конструкция и основни технически параметри на резисторите


Резистор е всеки един радиоелемент, чийто основен параметър е активното съпротивление r. Освен активно съпротивление, всеки резистор притежава и паразитни реактивни елементи – индуктивност lr и капацитет cr...

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент