Електрически машини


Принцип на действие на постояннотоковите машини (ПТМ). Устройство на ПТМ. Основни елементи...
 

Техническа експлоатация на електрически уредби


Записки по Техническа експлоатация на електрически уредби...
 

Предприемачество

13 апр 2009
·
50
·
9,434
·
1,079
·
625
·
139
·
1

Тази книга е продължение на авторовата поредица “Управление, предприемачество и бизнес”. В нея се поставят актуални теоретико-методологически и практико-приложни проблеми на предприемачеството и на предприемаческото управление...
 

Основни характеристики на фирмената култура


Като понятие, фирмената култура има комплексен характер. Тя е част от националната култура, която е част от европейската и световна култура, съобразена със съответните национално-културни особености на хората...
 

Пищови по ЕМУ

18 сеп 2009
·
3
·
1,432
·
154
·
36

Непосредственото свързване на роторната и статорната част на еквивалентната схема не е възможно при въртящ се ротор...
 

Материя,класификация на материята. Агрегатни и фазови състояния на веществата. Течно-кристално състояние. Кристали

04 окт 2009
·
5
·
1,207
·
61
·
35

Като материя се означава всичко, което заема част от пространството и притежава маса. Материята може да съществува под формата на хетерогенни смеси и хомогенни компоненти...
 

Техника на високите напрежения


Ударна йонизация - тя се получава при удър на електрон в неотрална частица, ако енергията предадена на неотралната частица след сблъскването е по-голямо от енергията на йонизация от нея се освобождава електрон...
 

Въпроси по ПИК


Оринтировъчни въпроси от тестове по ПИК върху програмата С++...
 

Управление на проекти

27 юни 2009
·
21
·
3,145
·
234
·
184
·
31
·
1

Характеристика на собствен проект Наименование на Проекта: “Изграждане на склад за съхранение на материали” Създаване на екип за управление на проекта...
 

Пласментна политика


Пласментната политика на съвременната фирма е важен елечент на традиционния маркетингов инструментариум. Тя може да се дефинира като маркетингова философия, осигуряваща точното време, точното място, търсената полезност, правото на ...

Избрани критерии за търсене

Габрово
Технически университет
Общи материали
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Авотрство