Проектиране на едностепенен редуктор


Инженерна част на цилиндричен редуктор с цилиндрични зъбни колела и прави еволвентни зъби...
 

Курсова работа по електрически мрежи и системи


Определяне сечението на проводниците на въздушните електропроводи по допустима загуба на напрежение. Избор на сеченията по икономична плътност на тока. Изчисления на загубите на мощност, активна енергия и стойността на годишните загуби...
 

Работа с двумерни масиви


Курсова задача по информатика...
 

Курсова работа по компютърна графика - 3D Studio Max


3D Studio Max е една от най-сложните графични програми. Служи за създаването на 3D реалистични обекти. Използва се при създаването на филми или компютърни игри...
 

Анализ на приходите


Управлението на всяка една фирма се характеризира с осъществяването на редица функции, основни от които са: планиране, отчитане, контрол и регулиране. Посочените функции са немислими без стопанско-финансовия анализ на обема на продажбите...
 

Анализ на активите


Управлението на корпоративните финанси е от съществено значение за всяка фирма. То се изразява чрез част от елементите на баланса...
 

Управление на виртуалната памет под Linux


Виртуалната памет е техника, която позволява изпълнение на програми, които не са изцяло поместени в основната памет...
 

Анализ и оценка на доходността и риска на финансовите активи


Косвеният начин на движение на финансови ресурси се осъществява чрез посредничеството на банки, други специализирани финансови институции и лица, действуващи от свое име и за своя сметка...
 

Измерване на електрическа мощност в трифазни вериги


Мощността е физична величина (означавана обикновено с P) и представлява отношението на пренесената енергия (или работата извършена от дадена сила) за определен интервал от време към големината на този интервал....

Избрани критерии за търсене

Габрово
ТУ - Габрово
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Стопанска дейност на ... (4) Електроника (4) Статистика (3) Стокознание (3) Икономика (20) Компютърни системи и ... (2) Цифрова схемотехника (2) Европейска интеграция (2) Комуникационна техни ... (2) Техника на безопасност (2) Корпоративни финанси (2) Електрически машини (1) Противопожарна техника (1) Финанси (1) Аналогова схемотехника (1) Проектиране и констр ... (1) Логика (1) Управление на човешк ... (1) Икономика на предпри ... (1) Маркетинг (1) Електротехника (1) Програмиране (1) Инженерна графика (1) Технически науки (14) Планиране и прогнози ... (1) Социална политика (1) Моделиране на решени ... (1) Системи с изкуствен  ... (1) Електромеханични сис ... (1) Радиорелейни и спътн ... (1) Държавна власт и дър ... (1) Технология на продов ... (1) Бизнес анализ (1) Организационно повед ... (1) Икономика на Европей ... (1) Машиностроене (1) Микроелектроника (1) Енергетика (1) Здравен мениджмънт (1) Управление на качест ... (1) Информатика, ИТ (4) Автоматика, изчислит ... (1) Корабостроене (1) Философия (1)
още предмети...

По Авотрство