Основи на технология на машиностроенето


Лекции по дисциплината основи на технология на машиностроенето...
 

Блоково симулиране на схеми за регулиране скоростта на постояннотоков двигател с независимо възбуждане


Настоящата дипломна работа е в областта на постоянно-токовите електрозадвижвания и по-конкретно, тя се базира върху основните съвременни начини за регулиране на ъгловата скорост на постояннотоков двигател с независимо възбуждане...
 

Управление на паралелен инвертор на ток със самовъзбуждане и захранващият го трифазен мостов токоизправител:


1.Работа на паралелен инвертор на ток а)пусков режим б)установен режим 2.Работа на трифазния мостов тиристорен токоизправител 3.Синтез на алгоритъма за управление на токоизправителя...
 

Материалознание


Според предназначението си материалите в черната металургия се подразделят на първоосновни материали....
 

Проектиране на едностепенен редуктор


Инженерна част на цилиндричен редуктор с цилиндрични зъбни колела и прави еволвентни зъби...
 

Методи за откриване на кабелни повреди


Описани са всички методи за определяне мястото повредата в кабелните електропроводи...
 

Резбови съединения и зъбни предавки


Зъбните предавки са директни механични предавки, при които предаването на движението става чрез допиране на зъбите на колелата. Те служат за предаване на мощност, респективно на въртеливото движение между валове...
 

Материалознание - пищов


Метали. Кристален строеж на металите. Енергетични условия и механизъм на кристализационния процес (КП). Фактори влияещи на КП. Строеж на отливката и форма на кристалите и т.н...
 

Нитови съединения - обща характеристика и видове. Специални конструкции нитове. Изчисляване на единичен нит


Нитът представлява цилиндричен елемент, с плътно или пръстеновидно напречно сечение, в единия край на който е оформена опорна глава. Формата и размерите на главата и стеблото са стандартизирани...
 

Курсова работа по електрически мрежи и системи


Определяне сечението на проводниците на въздушните електропроводи по допустима загуба на напрежение. Избор на сеченията по икономична плътност на тока. Изчисления на загубите на мощност, активна енергия и стойността на годишните загуби...

Избрани критерии за търсене

Габрово
ТУ - Габрово
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Електроника (11) Информатика, ИТ (28) Технически науки (43) Компютърни системи и ... (9) Програмиране (8) Стопанска дейност на ... (5) Публична администрация (5) Икономика (48) Управление на човешк ... (4) Социална политика (4) Хидравлични и пневма ... (3) Цифрова схемотехника (3) Електрически машини (3) Европейска интеграция (3) Компютърни системи  ... (3) Комуникационна техни ... (3) Електромеханични сис ... (3) Автоматика, изчислит ... (4) Икономика на предпри ... (3) Статистика (3) Електротехника (3) Машинознание и машин ... (3) Стокознание (3) Счетоводство (3) Информационни технол ... (2) Материалознание (2) Топлотехника и термо ... (2) Противопожарна техника (2) Бизнес комуникации и ... (2) Финанси (2) Държавна власт и дър ... (2) Проектиране и констр ... (2) Радиоелектроника (2) Техника на безопасност (2) Организационно повед ... (2) Мобилни мрежи (2) Микроелектроника (2) Физика (3) Управление на риска (2) Основи на управлението (2) Автоматизация на еле ... (2) Корпоративни финанси (2) Енергетика (2) Сигнали и системи (1) Промишленост и произ ... (1) Предприемачество (1) Технологично проекти ... (1) Търговия (1) Моделиране на решени ... (1) Производствени техно ... (1) Технология на машино ... (1) Химия (1) Планиране и прогнози ... (1) Структура, механични ... (1) Системи с изкуствен  ... (1) Бизнес анализ (1) Графични техники и о ... (1) Електронен бизнес (1) Инженеринг (1) Реклама и PR (1) Анатомия (1) Аналогова схемотехника (1) Защита на електротех ... (1) Човекът и природата (1) Радио вълни и радио  ... (1) Труд и трудови отно ... (1) Икономика на Европей ... (1) Теоретична електроника (1) Рязане на материалит ... (1) Мениджмънт проекти (1) Технология на продук ... (1) Логика (1) Методика на обучението (1) Инвестиционен менидж ... (1) Радиорелейни и спътн ... (1) Здравен мениджмънт (1) Екология (1) Маркетинг (1) Технология на продов ... (1) Мениджмънт (1) Мeталорежещи машини  ... (1) Философия (2) Анализ на фирма (1) Управление на качест ... (1) Инженерна графика (1) Машиностроене (1) Международни Отношен ... (1) Транспорт (1) Теоретична механика (1) Анализ на алгоритми (1) Корабостроене (2) Механика (1) Педагогика (1)
още предмети...