Конфликти при работа в екип


Правила и принципи при конфликтите. Влияние на стреса върху работата в екип. Структура на конфликта, видове конфликти. Стратегии за избягване на конфликта...
 

Социална работа с хора от третата възраст


Курсова работа по "Методи на социалната работа" за социалната работа с хора в третата възраст в условията на икономическа криза...
 

Конфликти и конфликтни ситуации– същност и видове


Конфликтите са неизбежни в общуването лице в лице. Те отразяват несъгласията и непримиримостта между аз-а и другия. Основават се на два основни варианта: другия иска да ме ощети или другия не иска да ме разбере...
 

Изграждане и проектиране на компютърни мрежи


Най- общо казано, има два типа мрежа-lan (local area network-локална мрежа) и wan (wide area network-мрежа върху широка област). lan е мрежа между множество компютри и периферия, физически разположени в една достатъчно малка...
 

Семейството-основна клетка на обществото. Функции на семейството


Темата за семейството и отношенията в него е обект на изследвания на учени от различни научни направления – философи, психолози, педагози, социолози и други специалисти...
 

Нискочестотен усилвател на мощност


Активните елементи, които се използуват в усилвателите на мощност са: биполярни транзистори, полеви транзистори и интегрални схеми. Най-често биполярните транзистори са свързани по схеми ОЕ и ОК....
 

Социална работа при кризи


Системата за социално осигуряване е предназначена да предпази гражданите от определени социални рискове (болест, инвалидност, старост и пр.) чрез изплащането на определени парични обезщетения на съответните лица...
 

Изграждане на система за нематериално мотивиране на служителите


Дълбоките икономически и социални промени, адаптирането към тях и интегрирането към заобикалящия ни свят поставя редица проблеми, задълбоченото анализиране, на които предполага използването на нови пътища, освен съществуващите за решаването им....
 

Силов трансформатор


Задание: да се проектира силов трансформатор за захранване на изправител със следните данни: напрежение и ток на изхода на изправителя...
 

Курсова работа по конфликтология


Всеки конфликт е една цялостна динамична система, тя е процес на преминаване от едно състояние в друго, всяко, от които се характеризира със степента на напрежение между членовете на конфликта. Но въпреки тази динамика, всеки конфликт се характеризира...

Избрани критерии за търсене

Габрово
ТУ Габрово
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Публична администрация (7) Социална политика (6) Комуникационна техни ... (6) Социология (5) Програмиране (4) Информатика, ИТ (10) Управление на бизнес ... (3) Управление на човешк ... (3) Микроелектроника (3) Статистика (3) Конфликтология (3) Електротехника (2) Цифрова схемотехника (2) Технически науки (13) Компютърни системи и ... (2) Мениджмънт проекти (2) Икономика (29) Електромеханични сис ... (2) Организационно повед ... (2) Анализ на алгоритми (2) Транспорт (1) Здравен мениджмънт (1) Финанси (1) Топлофизика и хидрод ... (1) Управление на качест ... (1) Хигиена (1) Производствен менидж ... (1) Управление на социал ... (1) Счетоводство (1) Финансово счетоводство (1) Електрически машини (1) Микроикономика (1) Сигнали и системи (1) Маркетинг (1) Техническа безопасност (1) Педагогика (1) Общуване и творчество (1) Психология (1) Информационни технол ... (1) Горско стопанство (1) Бизнес комуникации и ... (1) Енергетика (1) Графични техники и о ... (1) Стратегическо управл ... (1) История (1) Машинознание и машин ... (1) Хидравлични и пневма ... (1) Техника на безопасност (1) Мениджмънт (1) Корпоративни финанси (1) Реклама и рекламна п ... (1) Икономически теории (1) Медицина (1) Физика (1)
още предмети...

По Авотрство