Възникване на социалната работа


Изучаването на „Социална работа” на университетско ниво в България стартира в близкото минало. Тъй като няма създадени стандарти, то при изучаването са включени редица научни дисциплини, които са взаимно свързани....
 

Амплитуден модулатор и демодулатор


Демодулирането е процес, при който се премахва носещата висока честота (в случая междинната честота) и получения нискочестотен електрически сигнал, носещ звуковата информация, може да се усилва и възпроизвежда от възпроизвеждащите устройства...
 

Социална работа с хора с трайни увреждания - основни принципи


Основни принципи при социална работа с хора в неравностойно положение и в частност - лица с трайни увреждания...
 

Маркетингови проучвания

04 дек 2017
·
27
·
6,917
·
1
·
2

Дефиниране на маркетинговото изследване (проучване) за да функционират успешно в неопределената и динамично развиваща...
 

Формули - ЕМС


Формули за задачи по електрически мрежи и системи предимно се използват в 4 курс на обучение в Технически университет...
 

Теми по Икономика за Стопанско управление

20 ное 2016
·
70
·
15,932
·
15

Управленска характеристика на организацията (предприятието). Институционален, системен и функционален аспект. Равнища на управление, мениджърски стилове, функции, роли и умения...
 

Общ материал по Мрежова сигурност


Систематизирана най-важната информация от дисциплината...
 

Мода и дизайн на облеклото - готика


Вид и характеристика на облеклото през епохата на Готиката - 12-15 век. Елементи на готическия стил в съвременната модна индустрия...
 

Тригерни схеми


Тригерните схеми са съставени от логически елементи, обхванати от обратни връзки, осигуряващи две устойчиви (вътрешни) състояния – нула и единица. Схемата може да остане неопределено дълго време в едно от двете състояния...
 

Формирователи на импулси


Формирането на импулсни сигнали се извършва по - амплитуда, когато входните сигнали към дадена логическа схема трябва да се съгласуват по необходимите логически нива на нулата и единицата...

Избрани критерии за търсене

Габрово
ТУ Габрово
Общи материали
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Авотрство